twitter instagram YouTube

2020-02-18
"Poznaj możliwości programów" - bezpłatne szkolenie

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie
Data rozpoczęcia: 2020-02-18 9:00
Data zakończenia: 2020-02-20 13:00
Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Lesznie

Szkolenie adresowane jest do osób pełnoletnich, chcących nabyć umiejętności wykorzystania pakietu Microsoft Office. Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem dokumentów tekstowych Word, przygotowaniem prezentacji multimedialnych PowerPoint i korzystaniem z arkusza kalkulacyjnego - Excel. W szkoleniu mogą uczestniczyć również osoby nie będące zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.
Do udziału w zajęciach można zgłaszać się osobiście, telefonicznie także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.linke@wup.poznan.pl lub e.piotrowska@wup.poznan.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas