twitter instagram YouTube

2016-12-06
„Poznaj możliwości programów: Word, PowerPoint i Excel"– bezpłatne szkolenie

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Śniadeckich 5
Data rozpoczęcia: 2016-12-06 09:00
Data zakończenia: 2016-12-08 13:00
Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - Oddział Zamiejscowy w Lesznie

Szkolenie jest adresowane do osób chcących nabyć umiejętności wykorzystania pakietu Microsoft Office. Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem dokumentów tekstowych Word, przygotowaniem prezentacji multimedialnych PowerPoint i korzystaniem z arkusza kalkulacyjnego - Excel. W szkoleniu mogą uczestniczyć również osoby nie będące zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Do udziału w zajęciach można zgłaszać się również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.piotrowska@wup.poznan.pl lub m.linke@wup.poznan.pl
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas