twitter instagram YouTube

Praca na stanowisku WYCHOWAWCY półkolonii

Praca na stanowisku WYCHOWAWCY półkolonii

TURNUSY: Leszno (14-18stycznia 2019) 2 wychowawców, Lasocice (14-18stycznia 2019) 2 wychowawców Leszno (21-25 stycznia 2019) 2 wychowawców, Zakres zadań: - praca w godzinach:7:00-15:00 lub 9:00- 17:00 (zajęcia od 9:00-15:30) - opieka nad uczestnikami przed zajęciami podczas zajęć, po warsztatach - prowadzenie dziennika zajęć - organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia (rozkład tworzy organizator) - organizowanie gier i zabaw, m.in. sportowych, plastycznych, artystycznych - dbanie o materiały na spotkania - zbieranie i archiwizowanie zdjęć z zajęć - dodawanie codziennej notki na naszym facebooku - codzienne przygotowanie miejsca na warsztaty oraz sprzątania po zajęciach. Wymagania: - ukończone 18 lat; - wykształcenie co najmniej średnie; - niekaralność (informacja z KRK); - certyfikat ukończenia kursu wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej) - odpowiedzialność, sumienność, punktualność, systematyczność - pełna dyspozycyjność podczas w/w turnusów - doświadczenie na podobnym stanowisku w kreatywnej, aktywnej, intensywnej pracy z dziećmi i młodzieżą - łatwość nawiązywania kontaktów - dobra kondycja fizyczna, zamiłowanie do sportu i tańca - umiejętność pracy w zespole i współpracy z różnymi grupami kulturowymi - towarzyskie usposobienie, optymizm, poczucie humoru, kreatywność Oferujemy: • międzynarodowe środowisko pracy • możliwość pogłębiania znajomości języków obcych oraz rozwijania umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży • przyjazną atmosferę oraz bardzo dobre warunki pracy • wynagrodzenie – w oparciu o umowę zlecenie Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, skanu certyfikatu oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz podpisanej Klauzuli informacyjnej (do pobrania ze strony: http://fundacja-cat.pl/news/w-1267/praca-na-stanowisku-wychowawcy-polkolonii) na adres: kamila@fundacja-cat.pl do dnia 04.01.2019 W tytule wiadomości prosimy wpisać - dot. Oferty pracy wychowawca Leszno / Lasocice 2019. Prosimy też o informację, którym turnusem jesteście zainteresowani.

Organizacja pozarządowa: tak

Nazwa: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

Strona www: fundacja-cat.pl

Imię i nazwisko: Natalia Kaźmierska

Napisz do nas