twitter instagram YouTube

2020-03-25
Progam Erasmus +, niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Progam Erasmus +, niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Erasmus+ oferuje wsparcie dla organizacji prowadzących działalność, która: wspiera wdrażanie unijnych strategii w dziedzinie sportu promuje sport i aktywność fizyczną wspiera realizację Europejskiego Tygodnia Sportu.

CEL KONKURSU:

Celem niekomercyjnych europejskich imprez sportowych jest propagowanie uprawiania sportu, aktywności fizycznej i wolontariatu. Imprezy mają również pokazać, jak ważną rolę odgrywa sport w procesie integracji społecznej oraz w propagowaniu równych szans i promocji zdrowia.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Każda organizacja niedochodowa lub organ publiczny działające w obszarze sportu ustanowiony w kraju programu lub w jakimkolwiek kraju partnerskim na świecie.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do  21 kwietnia 2020 r.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/not-profit-european-sport-events_pl

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas