twitter instagram YouTube

2014-11-06
Program Biblioteki Publiczne 2020

Celem Konkursu jest sfinansowanie projektów rzeczniczych, które mogą być realizowane na różnych szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym. Celem tych projektów powinno być nagłaśnianie działań bibliotek publicznych prowadzonych w wymienionych trzech dziedzinach (edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie, włączenie społeczne) oraz pokazywanie – w przekonujący sposób - efektów tych działań.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski mogą składać biblioteki publiczne, branżowe organizacje bibliotekarskie lub inne instytucje i organizacje wspierające biblioteki publiczne bądź współpracujące z nimi, działające na terenie jednego lub kilku spośród 28 państw Unii Europejskiej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość dotacji możliwej do otrzymania w ramach konkursy wynosi maksymalnie 15 000 euro.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 1 czerwca 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wnioski (wyłącznie w języku angielskim) należy przesyłać mailem w wypełnionym formularzu zgłoszeń na adres publiclibraries@readingandwriting.eu (w temacie wiadomości należy wpisać „Application for public libraries advocacy projects”).

Wniosek musi być podpisany przez osobę reprezentującą aplikującą instytucję lub organizację.

Więcej informacji na stronie: http://www.biblioteki.org/wiadomosci/czytaj/3055

KONTAKT:

Reading & Writing Foundation

Parkstraat 105

2514JH The Hague

The Netherlands

info@readingandwriting.eu

www.readingandwriting.eu

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas