twitter instagram YouTube

2020-07-30
Program Dobre Innowacje

Program Dobre Innowacje

Masz pomysł, jak pomóc osobom z niepełnosprawnościami albo seniorom o ograniczonej mobilności lub percepcji w Twoim otoczeniu? Jak ułatwić im codzienne, samodzielne funkcjonowanie? Ten konkurs jest dla Ciebie!

FUNDATOR:

Zamek Cieszyn, Delta partner

CEL PROGRAMU:

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych poprzez wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych, dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie, udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego i finansowego w formie grantu na rozwój innowacji społecznych dla 40 podmiotów i osób z różnych sektorów, a następnie włączenie 4 rozwiązań do polityk publicznych.

O PROGRAMIE:

Efektem pracy nad pomysłem oraz działań zrealizowanych w ramach grantu, będzie innowacyjne modelowe rozwiązanie, gotowe do zastosowania przez inne podmioty. 4 innowacje o największym potencjale do zastosowania na szeroką skalę zostaną opracowane w wersji finalnej i upowszechnione oraz promowane.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Tylko i wyłącznie na innowacje społeczne dotyczące dostępności produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji. Poprawa dostępności może dotyczyć przestrzeni fizycznej, cyfrowej lub komunikacyjnej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do składania wniosku uprawnione są osoby indywidualne, grupy nieformalne, organizacje i instytucje (państwowe, prywatne i pozarządowe), a także partnerstwa powyższych podmiotów.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Otrzymać można wsparcie merytoryczne, organizacyjne, techniczne i finansowe w formie grantu na rozwój innowacji społecznych (minimalna kwota grantu wynosi 10 000 zł, a maksymalna 50 000 zł).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30.09.2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Każdy Innowator może złożyć maksymalnie 2 wstępne pomysły na innowacje społeczne. Do rozwijania i złożenia kompletnego pomysłu może zostać zaproszony tylko jeden, najwyżej punktowany pomysł danego Innowatora.

Strona internetowa: www.dobreinnowacje.pl/innowacje

KONTAKT:

Piotr Wosik, tel. 22 339 45 51

E-mail: iga@deltapartner.org.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas