twitter instagram YouTube

2018-10-16
Program Dofinanasowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2018 r.

Program Dofinanasowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2018 r. Termin składania wniosków upływa 31 października 2018 r.

O PROGRAMIE:

Program Dofinanasowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2018 r.

CEL KONKURSU:

  • zapewnienie zawodnokom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziałuw letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz poprawa wyników reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym
  • zapewnienie zawodnikom nezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego w wieloletnim procesie treningowym

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

- przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich;
 - przygotowanie do igrzysk głuchych;
- przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

- polskie związki sportowe,
- stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie sportu wyczynowego
osób niepełnosprawnych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

20 000 000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 31 października 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

KONTAKT:

kontakt@msport.gov.pl

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas