twitter instagram YouTube

2018-10-17
Program Edukacja ekologiczna II nabór na organizację konferencji

Program Edukacja Ekologiczna - II nabór na organizację konferencji. Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2018 r.

O PROGRAMIE:

Program Edukacja Ekologiczna - II nabór na organizację konferencji.

CEL KONKURSU:

Celem programu jest pozdnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
  • aktywizacja społeczna - budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski moga składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyje nieposiadajace osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowości prawnej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach rzeczonego konkursu wynosi 1 110 000 zł.

Formy dofinansowania:

  • dotacje -1 000 000 zł
  • pożyczki -100 000 zł,

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/ii-nabor-2018/

KONTAKT:

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naboru należy kierować na poniższy adres:
edukacja@nfosigw.gov.pl

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas