twitter instagram YouTube

2018-09-24
Program Fajne Granty T-Mobile

​Fundacja CoderDojo rozpoczęła nabór wniosków do programu Fajne Granty T-Mobile. Jego celem jest wspieranie osób, organizacji i instytucji, angażujących się w popularyzowanie odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii przez dzieci oraz młodzież. Projekty można zgłaszać do 8 października 2018 r.

Celem Programu Grantowego jest promocja zastosowania w edukacji i wychowaniu projektowania i druku 3D wśród nauczycieli i edukatorów dzieci i młodzieży w Polsce.

Projekt ma służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jego realizacji powinna odczuwać szersza społeczność dzieci lub młodzieży. Projekty, z których mogą korzystać tylko pojedyncze osoby oraz te, z których można korzystać jedynie pod warunkiem wniesienia opłat, nie będą przyjmowane do Programu Grantowego.

Projekt musi przewidywać przeprowadzenie cyklu zajęć w postaci przynajmniej pięciu warsztatów.

Jak wziąć udział?

Udział w konkursie grantowym mogą wziąć organizacje pozarządowe, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury.

Co trzeba zrobić?

Zebrać pasjonatów nowych technologii i chętnych do działania współpracowników.
Wymyślić projekt, którego elementem jest projektowanie i druk 3D. Druk 3D nie musi być wiodącym tematem, ale musi to być element, bez którego projekt nie dałby się zrealizować.
Opis projektu nalezy zgłosić przez formularz na stronie fajnegranty.pl i … czekać na werdykt komisji, która zdecyduje, kto otrzyma profesjonalną drukarną 3D marki Skriware.
Laureaci odbiorą drukarki podczas spotkania w siedzibie T-Mobile w Warszawie, połaczonego z warsztatami z druku 3D.
Podczas realizacji projektu konkursowego beneficjenci programu mają zapewnioną zdalną pomoc techniczną w zakresie obsługi drukarek Skriware.
Drukarki pozostaną własnością beneficjentów programu po zakończeniu projektu pod warunkiem przedstawienia sprawozdania z realizacji projektu wraz z dokumentacją fotograficzną.
Wielki finał!

Między 6 a 21 października tego roku obchodzimy szóstą edycję CodeWeek EU. Inicjatywa jest ważna i potrzebna, dlatego zachęcamy wszystkich naszych grantobiorców do zgłaszania do niej swoich wydarzeń. W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Kodowania w Warszawie zorganizujemy SuperDojo 2018, na które zaprosimy laureatów naszego konkursu grantowego.

Źródło: ngo.pl

Więcej informacji na stronie: https://fajnegranty.pl/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas