twitter instagram YouTube

2019-09-30
Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych

Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych

Ambasada USA w Polsce ogłosiła konkurs "Program Grantów Ambasady Stanów Zjednoczonych", którego nabór wniosków jest ciągły.

Cele programu

  • Zaangażowanie obywatelskie i wspieranie wspólnych wartości: projekty poszerzające udział społeczeństwa obywatelskiego i młodzieży w procesach decyzyjnych; wspierające edukację obywatelską młodzieży i udział młodzieży w życiu publicznym; rozwijające krytyczne myślenie wśród młodych ludzi i umiejętność rozwiązywania problemów; wspierające przygotowywanie kobiet do przywództwa, zwiększanie roli kobiet i ochronę ich praw; wspierające włączanie do obszarów publicznej działalności przedstawicieli grup mniejszościowych, osób niepełnosprawnych oraz innych grup; oraz projekty pomagające lepiej zrozumieć amerykańskie wartości demokratyczne i instytucje.
  • Relacje międzyludzkie oraz historia stosunków polsko-amerykańskich: w związku z przypadającą w roku 2019 setną rocznicą nawiązaniu polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych, projekty poszerzające wiedzę, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, na temat historii relacji polsko-amerykańskich w mionionym stuleciu; projekty podkreślające ważną rolę związków międzyludzkich między obywatelami obu krajów w tym czasie; oraz projekty stwarzające płaszczyznę do rozmów i kształtowania przyszłych polsko-amerykańskich związków i więzi międzyludzkich w przededniu drugiego stulecia wspólnych relacji.
  • Przedsiębiorczość, innowacyjność i STEAM: projekty, które wspierają przedsiębiorczość i innowacyjność, zwłaszcza wśród młodego pokolenia i początkujących przedsiębiorców; projekty stwarzające narzędzia, umożliwiające nastawionej innowacyjnie młodzieży i początkującym przedsiębiorcom realizację pomysłów i ich przemysłowe wykorzystanie; projekty zachęcające młodzież, zwłaszcza dziewczęta i młode kobiety, do zainteresowania naukami ścisłymi, technologią, inżynierią, sztuką i matematyką (ang. STEAM – science, technology, engineering, arts and math); projekty stwarzające młodym przedsiębiorcom i młodzieży kształcącej się w obszarze STEAM możliwość współpracy z sektorem prywatnym; projekty rozwijające możliwości współpracy między młodymi, myślącymi innowacyjnie ludźmi i początkującymi przedsiębiorcami w Polsce a firmami amerykańskimi i inkubatorami biznesu w Stanach Zjednoczonych.
  • Wiedza o mediach: preferowane są projekty, które: 1) propagują wiedzę o mediach wśród młodzieży/studentów, w kręgach społeczeństwa obywatelskiego, w świecie mediów, w środowisku akademickim oraz w odniesieniu do komunikatorów cyfrowych; 2) uczą odbiorców rozpoznawania i oceny dezinformacji; 3) uczą sposobów szybkiego ustalania faktów i krytycznego myślenia w odniesieniu do wiarygodności informacji i jej źródeł w mediach tradycyjnych (np. telewizja, radio, media drukowane) i społecznych/internetowych.
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe: projekty, które poszerzają wiedzę i poparcie, zwłaszcza wśród młodzieży, dla współpracy transatlantyckiej i w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego między Stanami Zjednoczonymi, Polską i NATO w ramach wyzwań dla globalnego bezpieczeństwa.
  • Kultura amerykańska: projekty przybliżające wiedzę o roli kultury amerykańskiej we współczesnym społeczeństwie amerykańskim, z uwzględnieniem roli sportu, muzyki, tańca, sztuki, projektowania, kuchni amerykańskiej, podróży, oświaty; projekty skierowane do młodzieży, propagujące amerykanistykę oraz możliwości studiowania w USA.

Kto może składać wnioski

Wnioski mogą składać organizacje i osoby ze wszystkich sektorów, w tym również organizacje działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, think tanki, organizacje pozarządowe, instytucje akademickie, media oraz osoby fizyczne. Wszystkie organizacje będące odbiorcami grantów muszą posiadać status non-profit.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji maksymalnie wynosi 25 000 USD. Zazwyczaj wysokość grantów waha się w granicach 5 000 –10 000 USD. Preferowane będą projekty, których budżety mają wkład własny lub wsparcie finansowe innych partnerów.

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków – nabór jest ciągły. Aby ubiegać się o grant, należy najpierw wypełnić formularz w j. angielskim: https://bit.ly/2GLlSZy Każdy wnioskodawca otrzyma automatyczne potwierdzenie wpłynięcia wniosku. Wnioskodawcy zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poproszeni w ciągu 30 dni o przesłanie kompletnego szczegółowego wniosku Project Application.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: https://pl.usembassy.gov/pl/opis_granty/

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas