twitter instagram YouTube

2020-11-24
Program "KLUB"

Program

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków na realizację w 2021 r. Programu KLUB.

FUNDATOR:
Minister kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu

CEL PROGRAMU:
Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Na realizację Programu w 2021 roku przeznacza się kwotę 40 000 000 zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
15 marca 2021 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2021 r

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (22) 24 43 289  oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub fbclid=IwAR1lgaoq528_Gtd6mfUbuSb_tJbxoYqD0f2zQps8tQaKDTb3JqjELdFGXwE.

KONTAKT:
Ministerstwo Sportu
Senatorska 14
00-082 Warszawa

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas