twitter instagram YouTube

2018-11-05
Program MKiDN – Czasopisma

Ruszył program MKiDN – Czasopisma. Nabór wniosków trwa do 30.11.2918 r.

O PROGRAMIE:

Program przewiduje dofinansowanie wydawania ogólnopolskich czasopism kulturalnych (w tym dla dzieci i młodzieży), w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

CEL KONKURSU:

Dofinansowanie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych i naukowych (w zakresie nauk humanistycznych).

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie wydawania ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej.
Przez czasopisma naukowe (w zakresie nauk humanistycznych) rozumie się czasopismo znajdujące się na ministerialnej liście (MNiSW) czasopism punktowanych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

1. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i JST.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Min. 10.000 zł – maks. 150.000 zł, do 50-80% (100% w uzasadnionych przypadkach).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/czasopisma.php

KONTAKT:

Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6 , 31-148 Kraków
Karolina Nowak
T: 12 61-71-908
k.nowak@instytutksiazki.pl

ŹRÓDŁO: 

https://granty.pl/2005/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas