twitter instagram YouTube

2018-11-05
Program MKiDN – Kultura dostępna

Ruszył program MKiDN – Kultura dostępna. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

O PROGRAMIE:

Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucją Zarządzającą jest Narodowe Centrum Kultury.

CEL KONKURSU:

Wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Ważnym założeniem programu jest umożliwianie uczestnictwa oraz integracji społecznej przedstawicieli różnych grup społecznych, m.in.: dzieci i młodzieży szkolnej, osób starszych, osób z niepełnosprawnością, środowisk, które z powodu silnych barier (np. mentalnych, kulturowych, prawnych) pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie niekomercyjnych zadań skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury ze względu na niepełnosprawność i/lub bariery przestrzenne, ekonomiczne, społeczno-mentalne, kompetencyjne i prawne.
Priorytetem są zadania popularyzujące dziedzictwo o znaczeniu narodowym i poszerzające dostęp do oferty kulturalnej, o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, integrujące społecznie.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

1. Państwowe instytucje kultury.
2. Samorządowe instytucje kultury.
3. Uczelnie artystyczne.
4. Publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość.
5. Niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość.
6. Jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
7. Podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości.
8. Organizacje pozarządowe.
9. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
10. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

min. 5.000 zł – maks. 150.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

https://granty.pl/1987/

KONTAKT:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Anna Jermacz, T: (22) 21 00 136, ajermacz@nck.pl
Agata Radecka, T: (22) 21 00 163, agataradecka@nck.pl

ŹRÓDŁO:

https://granty.pl/1987/?fbclid=IwAR0ljz_CKWIr5sryI8yy0K1GuHLR_FVTynbNKsUOG3NcAaD-e-3D7X_Z6ds

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas