twitter instagram YouTube

2015-02-03
Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej

Celem Funduszu jest wspierania współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską. Najbliższy termin składania wniosków 1 marca 2015r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAC DOFINANSOWANIE:

1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje)

2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)

3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)

4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)

5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy)

6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, tylko w przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać się dwa podmioty. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O FUNDUSZE:
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 6 000 euro. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 80% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).

Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów.

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
1 marca 2015 r.

W 2015 r. zaplanowano 4 terminy składania wniosków: 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://visegradfund.org/grants/small_grants/


KONTAKT:

http://visegradfund.org/contact/

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas