twitter instagram YouTube

2014-04-28
Program Pajacyk –nabór wniosków

Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły i świetlice środowiskowe do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania uczniów w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu PAJACYK- nabór wniosków do 10 lipca br.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Placówka może starać o dofinansowanie posiłków na cały rok szkolny 2014/2015.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

- szkoły podstawowe
- gimnazja
- samodzielne świetlice

Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania posiłków jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający:

  • w części formalnej: szczegółowe dane adresowe szkoły lub świetlicy i informacje o dotychczasowym dożywianiu;
  • w części merytorycznej: informacje o sytuacji społeczności lokalnej na terenie obejmowanym przez szkołę lub świetlicę na podstawie danych statystycznych, stopniu zaangażowania nauczycieli lub wychowawców na rzecz dzieci, przejawach aktywności rodziców i osiągnięciach dzieci.


Formularze można pobrać ze strony internetowej (kliknij aby pobrać). Przed wypełnieniem formularza zachęcamy do zapoznania się z instrukcją do wniosku oraz regulaminem programu dostępnymi pod tym samym adresem.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie, kontaktując się z Panią Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub drogą mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl oraz na stronie internetowej: www.pah.org.pl

Wnioski należy przesyłać na adres:
Polska Akcja Humanitarna
ul. Wita Stwosza 2,
87-100 Toruń
tel.: (056) 652 13 68, fax: (056) 652 13 69

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas