twitter instagram YouTube

2017-05-26
Program Pajacyk

Celem Konkursu jest dożywienie dzieci w szkołach. Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn.

 

Przy typowaniu podopiecznych do Programu nie obowiązują sztywne kryteria takie jak np. kryterium dochodowe stosowane przez ośrodki pomocy społecznej. Liczy się realna potrzeba. Osoba typująca podopiecznych do Programu musi wykazać się dużą wrażliwością i zmysłem obserwacji a także umiejętnością analizy zachowań podopiecznych i rozwagą.

Wnioski mogą składać szkoły i organizacje pozarządowe prowadzące świetlice mogą się starać o dofinansowanie żywienia na cały rok szkolny.

Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła, prowadzące placówki wsparcia dziennego, mogą się starać o dofinansowanie

żywienia podczas wakacji letnich.

Wysokość dotacji  obliczana jest w oparciu o stałe stawki ryczałtowe:

  • · szkoły składające wnioski muszą uwzględnić stawkę żywieniową zgodną ze stawką z opieki społecznej,
  • · organizacje prowadzące świetlice mogą się starać o maksymalną stawkę 4,00 zł/osobę za jeden posiłek.

Termin składania wniosków

  • · nabór, w ramach którego można starać się o dofinansowanie posiłków na cały rok szkolny (przyjmowanie wniosków od 3 maja do 10 lipca 2017 r

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

http://www.pajacyk.pl/nabor/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas