twitter instagram YouTube

2020-01-23
Program RITA Przemiany w regionie

Fundacja Edukacja dla Demokracji ogłosiła konkurs RITA Przemiany w regionie - Granty wyjazdowe.

Celem Konkursu jest stworzenie możliwości wyjazdu polskich reprezentantów NGO do krajów objętych programem, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy
i Tadżykistanu.


Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom:

  •  osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z nowo poznaną organizacją partnerską bądź też z organizacją/instytucją, z którą wnioskodawca wcześniej współpracował;
  • wizyta mająca na celu podtrzymanie i/lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w ramach programu RITA/ STP projektu lub ewaluację tego projektu;
  • uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią większego przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś inna wartość dla szerszego grona odbiorców. Tematyka wydarzeń powinna być spójna z ogólnymi celami programu RITA.

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół.

Wysokość dotacji - z dofinansowania programu RITA możliwe jest pokrycie następujących kosztów:

  •  koszty podróży: bilety kolejowe, lotnicze, autokarowe, przejazdy lokalne, ew. rozliczenie kosztów przejazdu samochodem osobowym,
  • opłaty wizowe, ubezpieczenie,
  •  zakwaterowanie, opłata za udział w wydarzeniu w przypadku celu 3. (do 200$),
  • diety pobytowe.Długość wizyty: do trzech dni (nie licząc dni poświęconych na podróż).

Długość wizyty: do trzech dni (nie licząc dni poświęconych na podróż).

Termin składania wniosków - nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do wyczerpania dostępnych środków.

Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie poprzez generator wniosków FED dostępny na stronie http://formularze.fed.org.pl.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://programrita.org/granty-wyjazdowe/ 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas