twitter instagram YouTube

2018-11-13
Program ROHiS

Program ROHiS

Pierwszy otwarty konkurs dotacyjny w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. Wnioski można składać od 7 listopada 2018 r. do 20 listopada 2018 r.

O PROGRAMIE:

Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (ROHiS) przewiduje wsparcie organizacji harcerskich jako strategicznych partnerów państwa w dziele wychowania młodych ludzi. Program ma zapewnić stabilność ruchowi harcerskiemu, który łącząc tradycję i nowoczesność, umożliwia harmonijny rozwój kolejnych pokoleń młodych Polaków.

CEL KONKURSU:

- wzrost liczby młodych osób, którzy podejmą dobrowolną pracę w organizacjach harcerskich,
- wzrost poziomu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców, dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską,
- wzrost skuteczności i jakości działalności programowej oraz umocnienie potencjału organizacjach harcerskich,
- wzmocnienie współpracy organizacjach harcerskich oraz podmiotów sektora publicznego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

- wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich: kształcenie metodyczne wychowawców, kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich, kształcenie specjalistyczne, praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze,
- wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich: organizacje harcerskie, jako partner strategiczny państwa, promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych, rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich, budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw, konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

O dotację w ramach konkursu mogą się ubiegać organizacje harcerskie – stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęte Protektoratem Prezydenta RP i pracujące harcerską metodą wychowawczą. O dotację mogą ubiegać się również organizacje nieobjęte Protektoratem pod warunkiem, że ich praca harcerską metodą wychowawczą została potwierdzona przez organizację objętą Protektoratem. W takim przypadku potwierdzenie zostaje załączone do wniosku w formie elektronicznej.

Podmioty uprawnione do aplikowania w ramach konkursu nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

Środki przeznaczone na Konkurs to 31 350 000 zł, w tym 16 800 000 zł w 2018 r. i 14 550 000 zł w 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Wnioski można składać od 7 listopada 2018 r. do 20 listopada 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zadania w ramach tej edycji konkursu realizowane będą w latach 2018-2019.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://niw.gov.pl/program-rohis-startuje-konkurs/

KONTAKT: 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać również poprzez formularz kontaktowy ROHiS, pod adresem rohis@niw.gov.pl lub pod numerem telefonu 885 221 531, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 14:00 (w okresie trwania naboru wniosków).

ŹRÓDŁO:

https://niw.gov.pl/program-rohis-startuje-konkurs/?fbclid=IwAR2dE9GtoIOzi7xXdrO3tPtWzgLMjagQuOFFxb1BxIEWNmluQxyhosL1JjE

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas