twitter instagram YouTube

2017-10-18
Program Społeczny "Siła kobiet"

Siła kobiet jest różnorodna, tak jak one same, i często stoi za sukcesem ważnych projektów społecznych. To dlatego marka Vichy rozpoczyna program „Siła Kobiet”, w ramach którego wybranym organizacjom pożytku publicznego zostaną przekazane dotacje i mikrodotacje, które pomogą im w realizacji takich właśnie projektów.

Program „Siła kobiet” powstał, by promować siłę kobiet oraz by pomóc jak największej liczbie kobiet w pielęgnowaniu wewnętrznej siły.

Motorem do tego, ma być przykład kobiet, które swoją własną siłę spożytkowały na rzecz pomagania innym w ramach działalności organizacji pożytku publicznego.

Kampanii społecznej towarzyszy program, w którym organizacje non profit założone i zarządzane przez świadome swojej siły kobiety mają szanse pozyskać mikrodotacje i dotacje na dalszą działalność, o ile działalność tych organizacji i postawa kobiet wymienionych w zgłoszeniu do programu wpisuje się w ideę kampanii.

Warunkiem przyjęcia do programu jest to, by aplikująca organizacja powstała z inicjatywy kobiet i nadal była przez nie zarządzana. Szczegółowy regulamin programu można znaleźć na www.poczujswojasile.pl.

Organizacje mogą zgłaszać się do programu w ramach 3 kategorii: Kobiety dla Zdrowia (działalność związana m.in. z profilaktyką zdrowotną), Kobiety dla Biznesu (działalność związana z aktywizacją zawodową i propagowaniem przedsiębiorczości kobiet) i Kobiety dla Społeczeństwa (np. działalność związana z ekologią, sztuką czy równouprawnieniem).       Aby zgłosić swoją organizację do programu należy wejść na stronę www.poczujswojasile.pl, zapoznać się ze szczegółowym regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do organizatorów nie później, niż do 30 listopada 2017 r.

Do 31 grudnia 2017 r. jury zweryfikuje przesłane zgłoszenia i na tej podstawie wyłoni 15 finalistów, którym przyzna gwarantowane mikrodotacje. O tym, które organizacje otrzymają 3 główne dotacje zadecyduje głosowanie internautów. 15 wybranych przez jury programu organizacji otrzyma po 2000 zł. Dodatkowo trzy spośród nich otrzymają dotacje w wysokości 20 000 zł.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas