twitter instagram YouTube

2014-07-29
Program Teatr 2015 - Priorytet Tadeusz Kantor

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zwrócenie uwagi na znaczenie twórczości i postaci Tadeusza Kantora dla kultury współczesnej oraz poszukiwanie i wspieranie inicjatyw, inspirowanych jego sztuką i biografią, w tym postrzegających jego postać w kontekście historycznym i artystycznym XX wieku. Tadeusz Kantor pochodził ze świata, w którym krzyżowały się wpływy kultury polskiej, żydowskiej, niemieckiej i ukraińskiej, a któremu koniec położyła katastrofa II wojny światowej. Pamięć oraz zagłada dawnego porządku rzeczy stały się głównymi tematami jego twórczości. Biografię twórczą Tadeusz Kantor rozpoczął jako malarz, jednak już w czasie wojny organizował w Krakowie konspiracyjne przedstawienia teatralne. Następnie zajmował się projektowaniem scenografii, rysunkiem, instalacją, tworzył happeningi, pisał manifesty artystyczne. Uznawany jest za jednego z prekursorów sztuki performance w Polsce. W 1955 r. stworzył Teatr Cricot 2, który zyskał światową sławę. W 1975 r. wraz z premierą spektaklu „Umarła klasa” jego twórczość uznana zostały za fenomen, a kolejne spektakle odbywały triumfalne światowe tournée. Termin składania wniosków: upływa 30 września 2014 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim:

1) zadań artystycznych, w których twórczość i osoba Tadeusza Kantora stanowi wiodący element koncepcji programowej, w tym:

- spektakli oraz innych form prezentacji teatralnych,

- warsztatów,

- wystaw,

- produkcji i koprodukcji materiałów audiowizualnych oraz filmów.

2) zadań o profilu edukacyjnym i naukowym, poświęconych osobie, biografii i twórczości Tadeusza Kantora, w tym:

- sesji, konferencji i paneli dyskusyjnych,

- projektów badawczych,

3) zadań o profilu archiwizacyjnym i popularyzatorskim, poświęconych biografii i twórczości Tadeusza Kantora oraz wpływowi i kontekstom jego twórczości, w tym:

- zadań archiwizacyjnych, w tym digitalizacji archiwaliów,

- tworzenia internetowych baz tematycznych i stron www,

- specjalnych wydań lub dodatków tematycznych czasopism,

4) zadań dotyczących publikacji prac poświęconych osobie, biografii i twórczości Tadeusza Kantora, w tym w formie:

- książki drukowanej,

- e-booka,

- audiobooka,

5) kompleksowych zadań multidyscyplinarnych łączących wybrane spośród działań określonych w pkt. 1 – 3.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać następujące podmioty prawa polskiego:

- samorządowe instytucje kultury,

-  organizacje pozarządowe,

-  podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 800 000 zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

· 80 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku,

· 130 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków: upływa 30 września 2014 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/. Wnioski należy składać na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: wniosek do priorytetu „Tadeusz Kantor”.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 15 września 2014 r., będą poinformowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych. Informacja o błędach przesyłana jest na wskazany we wniosku adres e-mail.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/teatr-2015---promesa/tadeusz-kantor.php

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/

Podmioty nie posiadające numerów NIP i REGON lub posługujące się błędnym numerem NIP lub REGON nie mają możliwości założenia konta i złożenia wniosków w systemie EBOI.

KONTAKT:

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ul. Jazdów 1

00-467 Warszawa

Osoba do kontaktu: Małgorzata Błasińska tel. tel. 22 501 70 19, mblasinska@instytut-teatralny(dot)pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas