twitter instagram YouTube

2020-01-23
„Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”

Ministerstwo Sportu i Turystyki organizuje konkurs „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”

Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.

Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez:

 • zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym,
 • zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie treningowym,
 • udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub międzynarodowych,
 • wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych.

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:

 • szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,
 • współzawodnictwo sportowe,
 • organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Maksymalny termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski mogą składać:

 • Polskie Związki Sportowe, zwane dalej „pzs”;
 • Polski Komitet Olimpijski, zwany dalej „PKOl”;
 • stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej zwane dalej „stowarzyszeniami”.

Wysokość dotacji:

 • budżet Programu na rok 2020 - 118.900.000,00 zł, w tym na realizację działania związanego z:
  udziałem w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, przeznacza się kwotę 500.000,00 zł;
  udziałem w Akademickich Mistrzostwach Świata, przeznacza się kwotę 2.500.000,00 zł;
  organizacją zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przeznacza się kwotę 400.000,00 zł;
 • udział środków własnych i środków z pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% możliwej do przyznania dotacji, przy czym wkład własny Wnioskodawcy w realizację zadania, nie może być mniejszy niż 2% możliwej do przyznania dotacji. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez MSiT w ramach innych zadań.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do dnia:

 • 31 maja 2020 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego oraz współzawodnictwa sportowego;
 • 30 września 2020 r. - w przypadku organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2019-rok/2696,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas