twitter instagram YouTube

2021-03-24
Program grantowy Fundacji BGK: „Skrzydła dla Mamy”

Program grantowy Fundacji BGK: „Skrzydła dla Mamy”

„Skrzydła dla Mamy” to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości do 25 tys. mieszkańców, przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, opiekujących się dziećmi, które nie uczęszczają do przedszkola, czy też mam pozostających bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi. - nabór do 9.04.2021 r.

CEL KONKURSU:
1) aktywizacja kobiet z mniejszych miejscowości, przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych;
2) ułatwienie powrotu do pracy po okresie przerwy związanej z opieką nad dzieckiem/dziećmi, podwyższanie swoich kompetencji oraz pomoc w odkrywaniu własnych talentów;
3) uzyskanie dofinansowania na różnego typu działania, np. edukacyjne, sportowe, rozwijające talenty i uczące nowych umiejętności.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
-przygotowanie oraz prowadzenie działań o charakterze społecznym, technologicznym, sportowym, kulturalnym, artystycznym i manualnym, w formie warsztatów lub zajęć,
-zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
-usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto,
-koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
-koszty wynajęcia sali na warsztaty, koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
-ewentualne porady specjalistyczne,
-ewentualną opiekę nad dziećmi (opiekunka, animacje itp.).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
· fundacje,
· stowarzyszenia,
· biblioteki publiczne,
· domy kultury,
· gminy (jednostki samorządu terytorialnego),
· Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 15 000,00 zł brutto.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Termin składania wniosków: do 09.04.2021 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Projekty zgłoszone do Konkursu powinny być zrealizowane w terminie od 16.08.2021 r. do 31.12.2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie organizatora: https://www.fundacja.bgk.pl/program/skrzydla-dla-mamy/

KONTAKT:
Joanna Miszkurka
joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl
tel. +48 667 017 718

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas