twitter instagram YouTube

2016-02-10
Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2016

Minister Sportu i Turystyki wydał decyzję w sprawie wprowadzenia "Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2016". Jednocześnie ogłoszono konkurs na uzyskanie dofinansowania z funduszu Programu.

Celem Konkursu jest dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy, przebudowy lub remontu obiektów lekkoatletycznych, w 4. wariantach realizacyjnych i 2 typach funkcjonalnych:

- obiekty treningowe,

- obiekty certyfikowane.

Warianty:

- Wariant 200 m – elementy obligatoryjne:

a) bieżnia okrężna min. 4-torowa o długości 200 m,

b) bieżnia prosta – jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości do wyboru: 80m/120m/130m (odpowiednio dla dystansów 60m/100m/110m plus strefa startu i wybiegi)

c) rzutnia do pchnięcia kulą,

d) skocznia do skoku w dal (plus ewentualnie dodatkowa belka do trójkskoku)

e) wyposażenie lekkoatletyczne.

- Wariant 300/333 m – elementy obligatoryjne:

a) bieżnia okrężna min. 4-torowa o długości 300/333m,

b) bieżnia prosta – jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 120 m lub 130 m (odpowiednio dla dystansów 100 m lub 110 m plus strefa startu i wybiegi)

c) rzutnia do pchnięcia kulą,

d) skocznia do skoku wzwyż (zalecane usytuowanie w zakolu bieżni),

e) skocznia do skoku w dal (plus ewentualnie dodatkowa belka do trójkskoku),

f) wyposażenie lekkoatletyczne.

- Wariant 400 m – elementy obligatoryjne:

a) bieżnia okrężna min. 4-torowa o długości 400 m,

b) bieżnia prosta – jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 130 m (110 m plus strefa startu i wybiegi), dla obiektów certyfikowanych zalecana min. 6-torowa,

c) rzutnia do pchnięcia kulą,

d) skocznia do skoku wzwyż (zalecane usytuowanie w zakolu bieżni),

e) skocznia do skoku w dal i trójkskoku,

f) wyposażenie lekkoatletyczne.

- Wariant z bieżnią prostą – elementy obligatoryjne:

a) bieżnia okrężna min. 4-torowa o długości do wyboru: 80m/120m/130 m (odpowiednio dla dystansów 60m/100m/110m plus strefa startu i wybiegi)

b) rzutnia do pchnięcia kulą,

c)skocznia do skoku w dal (plus ewentualnie dodatkowa belka do trójkskoku),

d) wyposażenie lekkoatletyczne.

Wnioski mogą składać:

- jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej,

- stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 27 000 000 zł. Dofinansowanie realizacji zadania może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż poniższe kwoty:

- do 400 000 zł dla wariantu 200 m,

- do 600 000 zł dla wariantu 300/333 m (do 1 000 000 zł dla obiektu certyfikowanego),

- do 900 000 zł dla wariantu 400 m (do 1 500 000 zł dla obiektu certyfikowanego),

- do 175 000 zł dla wariantu „bieżnia prosta”

Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2016 r. Wnioski można składać od 15 lutego 2016 r. Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa za pomocą systemu AMODIT, dostępnego na jego stronie internetowej. Wypełniony formularz elektroniczny wniosku należy przesłać do Ministerstwa w rzeczonym systemie, a następnie wydrukować, podpisać i złożyć wraz z załącznikami na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Biuletynu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

źródło: www.bip.msit.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas