twitter instagram YouTube

2014-03-21
Program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości

Zapraszamy do składania wniosków o stypendium fundowane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia

Kto może brać udział:
- uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- studenci

Kryteria otrzymania stypendium:
-wiek – od II klasy gimnazjum do klasy maturalnej
-średnia ocen w gimnazjum powyżej 4,8, a w liceum powyżej 4,5
-dochód na osobę w rodzinie na miesiąc do 1050 zł brutto
-zamieszkanie na wsi lub w małym mieście do 20 000 mieszkańców.

Dofinansowanie:

Miesięcznie stypendyści otrzymują do 310 zł (gimnazjum, szkoły średnie) lub do 380 zł (szkoły wyższe).

Na co może być przeznaczone stypendium?

PAKIET NAUKOWY:
- książki, zeszyty, lektury, powieści;
- kursy językowe, korepetycje u nauczyciela I w szkołach językowych
- komputery, części do nich, oprogramowanie,
- opłata za Internet do 50 zł miesięcznie
- pomoce niezbędne w technikum profilowanym, na dodatkowym kursie lub kółku zainteresowań, jeśli jest wystawione zaświadczenie ze szkoły o konieczności nabycia tych przedmiotów jako warunek korzystania z kursu / kółka

PAKIET SOCJALNY
- dojazdy do szkoły
- opłaty za internat, akademik;
- żywność, kosmetyki, ubrania;
- wycieczki szkolne
- wizyty u lekarza, dentysty; lekarstwa, okulary,
- instrumenty muzyczne
- aparat fotograficzny
- stroje sportowe

Termin składania wniosków: 15 sierpnia 2013 r. – 15 czerwca 2014 r.

Wniosek należy wypełnić w Internecie, wyklikać „potwierdź złożenie wniosku do Fundacji”. Wniosek należy także wydrukować, załączyć wszystkie dokumenty, które będą opisane we wniosku internetowym i wysłać w jednej kopercie do koordynatora diecezjalnego.

Więcej informacji: http://dzielo.org.pl/strona/11/program-stypendialny

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01 - 015 Warszawa
Tel.: (22) 530 48 28
Fax: (22) 530 49 86
Email: dzielo@episkopat.pl
Strona www
Ks. Prał. Jan Drob

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas