twitter instagram YouTube

2019-11-19
„Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 roku"

„Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 roku

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na przygotowania i udział zawodników niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w 2020 roku. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2020 r.

O PROGRAMIE:

W ramach Programu wyróżnia się następujące zadania:

przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich;
przygotowanie do igrzysk głuchych;
przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
 

CEL KONKURSU:

1) zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy oraz poprawa wyników reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym;

2) zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

Szkolenie

a) Zgrupowania/konsultacje krajowe

b) Zgrupowania/konsultacje zagraniczne

 

Współzawodnictwo

a) Zawody krajowe

b) Zawody zagraniczne

c) Zawody mistrzowskie

 

Wspomaganie

a) Doszkalanie kadry szkoleniowej

b) Suplementy diety, odżywki, leki, itp.

c) Zakup i obsługa sprzętu sportowego, osobistego, specjalistycznego

 d) Badania diagnostyczne oraz monitoring treningu i zawodów

e) Składki do federacji międzynarodowych

 

Wynagrodzenia

a) Osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi

b) Bezosobowy fundusz płac wraz z pochodnymi

 c) Działalność gospodarcza (związana z realizacją procesu szkolenia sportowego)

 

Inne

a) Ubezpieczenia zawodników oraz trenerów

b) Inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań, po akceptacji Dyrektora DSW II.

 

KOSZTY POŚREDNIE

 a) Wynajem lokalu siedziby właściwego pzs/organizacji

 b) Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych oraz programów komputerowych

 c) Koszty utworzenia, administrowania, modyfikacji strony www – do publikacji informacji związanych z realizowanym zadaniem

d) Konserwacja urządzeń biurowych i środków transportu

e) Korespondencja i łączność oraz opłaty bankowe

f) Nośniki energii

g) Niezbędne koszty podróży służbowych związanych z realizacją zadania określonego w umowie osób nieuczestniczących bezpośrednio w procesie szkolenia

h) Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie*

 i) Działalność gospodarcza osób obsługujących zadanie

 j) Koszty transportu k) Inne, wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań, po akceptacji Dyrektora DSW

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

polskie związki sportowe;
organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w zakresie sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych.
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację Programu w 2020 roku przeznaczono 20 000 000 zł.

Wniosek musi określać finansowy wkład własny lub z innych źródeł Wnioskodawcy
na realizację zadania, nie mniejszy niż 3% dotacji. Wkład ten nie może być finansowany
ze środków przekazanych przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach innych zadań.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

do dnia 30 listopada 2020 r

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

tutaj

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas