twitter instagram YouTube

2014-02-14
Programy stypendialne skierowane do studentów.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych w ramach programu- Agrafka Agory- zgłoszenia przyjmowane są do 3 marca 2014 r. „Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, w którym lokalne organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie programów stypendialnych skierowanych do studentów.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU:

- wyrównywanie szans edukacyjnych,

- motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy,

- popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE:

O dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych skierowanych do studentów mogą się ubiegać lokalne organizacje pozarządowe, które zgodnie ze swoim statutem mogą prowadzić programy stypendialne.

Program stypendialny, o którego dofinansowanie ubiega się organizacja musi być realizowany na terenie wsi i miast do około 100 tys. mieszkańców

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość stypendium w programie „Agrafka Agory” dla każdego studenta biorącego udział w programie wynosi 380 zł miesięcznie (3420 zł na rok akademicki 2013/2014), wypłacane przez 9 miesięcy od października 2013 r. do czerwca 2014 r. włącznie. Wysokość dotacji uzależniona jest od zadeklarowanego wkładu własnego wedle poniższych wskazań:

Wysokość wkładu

własnego

Wysokość dotacji

Razem

Liczba stypendiów

razem

3420,00 zł

6840,00 zł

10260,00

3

6840,00 zł

13680,00 zł

20520,00 zł

6

 

Minimalna kwota jaką może otrzymać organizacja w Programie „Agrafka Agory” wynosi 6840,00 zł, a maksymalna – 13680,00 zł.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

-do 03 marca 2014 r.– składanie wniosków przez lokalne organizacje stypendialne,

-do 31 maja 2014 r. – ogłoszenie wyników,

-do 12 września 2014 r. – przekazanie Akademii przez lokalne organizacje stypendialne dokumentów gwarantujących pozyskanie wkładu własnego,

-do 22 września 2014 r. - podpisanie umów na realizację Programu „Agrafka Agory”,

-czerwiec – wrzesień 2014 r. - organizacja konkursów stypendialnych pt. „Agrafka Agory” przez lokalne organizacje stypendialne,

-1 października 2014 r. – 30 czerwca 2015 r. – wypłata stypendiów,

-do 02 lutego 2015 r. - termin składania sprawozdań okresowych przez lokalne organizacje stypendialne,

-do 01 lipca 2015 r. – termin składania sprawozdań końcowych przez lokalne organizacje stypendialne.

.DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie : www.filantropia.org.pl

Zgłoszenia można nadsyłać do 03 marca 2014 r. na adres Akademii

Informacje można także uzyskać pod numerami telefonów:  724 361 204 lub  (22) 622 01 22 w.16 oraz  pod adresem email – e.dmochowska@filantropia.org.pl lub  m.kalinka@filantropia.org.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas