twitter instagram YouTube

2020-11-03
Promocja czytelnictwa

Promocja czytelnictwa

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa w Polsce. Kluczowe dla realizacji celów programu będą projekty promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, oraz grup społecznych nie będących aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadanie nr 1: kampanie społeczne, edukacyjne i promocyjne.

Zadanie nr 2: festiwale literackie.

Zadanie nr 3 wydarzenia literackie i promocja nowości wydawniczych.

Zadanie nr 4: cykliczne audycje telewizyjne (minimum 3 odcinki).

Zadanie nr 5: cykliczne audycje radiowe i internetowe (minimum 3 odcinki).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);

• organizacje pozarządowe;

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Zadanie nr 1: 5 000 zł - 500 000 zł

Zadanie nr 2: 5 000 zł - 300 000 zł

Zadanie nr 3: 5 000 zł - 60 000 zł

Zadanie nr 4: 5 000 zł - 300 000 zł

Zadanie nr 5: 5 000 zł - 60 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 12 6171 912 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa3.

KONTAKT:

Instytut Książk

Z. Wróblewskiego 6

31-148 Kraków

Informacje dotyczące programu:

Izabela Sachryń  i.sachryn@instytutksiazki.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas