twitter instagram YouTube

2020-11-03
Promocja kultury polskiej za granicą

Promocja kultury polskiej za granicą

Strategicznym celem programu jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polaków.

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem programu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polaków. Istotne dla realizacji celów programu jest pokazanie polskiej kultury w różnorodnej formie, poprzez prezentację dokonań wybitnych polskich artystów, w ramach prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych. Zadania wsparte w ramach programu staną się swego rodzaju wizytówką polskiej kultury, budującą wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog, a także świadomego swojego wielowiekowego wkładu w kulturę europejską.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadanie nr 1: prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych projektów kulturalnych.

Zadanie nr 2: zadanie prezentujące i promujące kulturę polską, dla których głównym organizatorem jest podmiot posiadający siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zadanie nr 3: działania multimedialne, realizowane w całości on-line promujące kulturę polską za granicą.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

  • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
  • organizacje pozarządowe;
  • państwowe uczelnie artystyczne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Zadanie nr 1: 25 000 zł - 300 000 zł

Zadanie nr 2: 25 000 zł - 300 000 zł

Zadanie nr 3: 25 000 zł - 300 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (22) 42 10 152 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/promocja-kultury-polskiej-za-granica2.

KONTAKT:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Współpracy z Zagranicą,

Krakowskie Przedmieście 15/17,

00-071 Warszawa

Informacje dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 - 14:00 przez następujące osoby:

Michał Kamiński e-mail: mkaminski@mkidn.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas