twitter instagram YouTube

2014-10-09
Promocja literatury i czytelnictwa - Promocja czytelnictwa

Celem priorytetu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań dotyczących rozwoju czytelnictwa i promocji literatury:

1) kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych;

2) festiwali literackich;

3) wydarzeń literackich i promocji nowości wydawniczych;

4) cyklicznych audycji telewizyjnych;

5) cyklicznych audycji radiowych i internetowych;

2. Zadania określone w pkt 1 ppkt 4 i 5 muszą składać się z co najmniej 3 odcinków.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

2) organizacje pozarządowe;

3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł.

2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.

3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1) dla zadań określonych w §1 ust. 1 pkt 1 – 500 000 zł, ale nie więcej niż 80% budżetu zadania;

2) dla zadań określonych w §1 ust. 1 pkt 2 – 300 000 zł, ale nie więcej niż 80% budżetu zadania;

3) dla zadań określonych w §1 ust. 1 pkt 3 – 60 000 zł, ale nie więcej niż 80% budżetu zadania;

4) dla zadań określonych w §1 ust. 1 pkt 4 – 300 000 zł, ale nie więcej niż 50% budżetu zadania;

5) dla zadań określonych w §1 ust. 1 pkt 5 – 60 000 zł, ale nie więcej niż 50 % budżetu zadania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/promocja-literatury-i-czytelnictwa/promocja-czytelnictwa.php

KONTAKT:

Instytut Książki
ul. Szczepańska 1
31-011 Kraków 

DO POBRANIA:

Źródło: www.mkidn.gov.pl

Leszno. Rozwiń skrzydłaNA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

 

1. W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań dotyczących rozwoju czytelnictwa i promocji literatury:

1) kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych;

2) festiwali literackich;

3) wydarzeń literackich i promocji nowości wydawniczych;

4) cyklicznych audycji telewizyjnych;

5) cyklicznych audycji radiowych i internetowych;

2. Zadania określone w pkt 1 ppkt 4 i 5 muszą składać się z co najmniej 3 odcinków.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

2) organizacje pozarządowe;

3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

 

1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł.

2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.

3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1) dla zadań określonych w §1 ust. 1 pkt 1 – 500 000 zł, ale nie więcej niż 80% budżetu zadania;

2) dla zadań określonych w §1 ust. 1 pkt 2 – 300 000 zł, ale nie więcej niż 80% budżetu zadania;

3) dla zadań określonych w §1 ust. 1 pkt 3 – 60 000 zł, ale nie więcej niż 80% budżetu zadania;

4) dla zadań określonych w §1 ust. 1 pkt 4 – 300 000 zł, ale nie więcej niż 50% budżetu zadania;

5) dla zadań określonych w §1 ust. 1 pkt 5 – 60 000 zł, ale nie więcej niż 50 % budżetu zadania.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 

 

W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/promocja-literatury-i-czytelnictwa/promocja-czytelnictwa.php

KONTAKT:

Instytut Książki
ul. Szczepańska 1
31-011 Kraków

 DO POBRANIA:

 

 

Źródło: www.mkidn.gov.pl

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła