twitter instagram YouTube

2017-12-29
Prowadzenie Punktów Konsultacyjno - Diagnostycznych

Krajowe Centrum ds. AIDS ogłosiło otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne pn. Punkty Konsultacyjno - Diagnostyczne prowadzące anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym

Zadanie publiczne objete przedmiotem konkursu polega na prowadzeniu Punktu Diagnostyczno - Konsultacyjnego  (PKD), w ramach którego wykonywane będą anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku zakażenia HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym. 
Szacunkowa wartość zadania w poszczególnych latach wyniesie ok 1 283 000,00
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do 8 stycznia 2018r do godziny 13.00 w sekretariacie Krajowego Centrum ds. AIDS ul. Samsonowska 1 02-829 Warszawa
Termin realizacji zadania to 22 stycznia 2018 - 31 grudnia 2020r.

Szczególowe informacje na stronie:
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas