twitter instagram YouTube

2018-10-16
Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 29 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2021 r.

Konkurs na prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 29 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2021 r. Termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2018 r.

O PROGRAMIE:

Program zakłada wyłonienie podmiotu który zajmie się prowadzeniem ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 29 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2021 r.

CEL KONKURSU:

W ośrodku należy zapewnić:

 • zakwaterowanie w pomieszczeniu odpowiednim do właściwości osobistych osób umieszczonych w ośrodku, w szczególności wieku, płci i stanu zdrowia
 • całodzienne wyżywienie składające sie z trzech posiłków, w tym jednego gorącego, oraz napojów wg zapotrzebowania, stosowanej dietyodpowiednie do wieku i płci oraz stanu fizjologicznego, zgodnie z normami żywienia zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia,
 • całodobowy dostęp do pomieszczeń i urządzeń umożliwiających samodzielne przygotowanie posiłku,
 • całodobowy dostep do pomieszczeń i urządzeń higieniczno - sanitarnych z ciepłą i zimną wodą,
 • całodobowy dostep do instalacji elektrycznej,
 • oświetlenie dostosowane do charakteru pomieszczeń,
 • telefon i telefaks, dostępne conajmniej w pomieszczeniu recepcji,
 • bezpłatny dostęp szerokopasmowego internetu na terenie ośrodka, instalację radiowo- telewizyjną przystosowana do odbioru programów lokalnych i satelitarnych,
 • dźwigi osobowe powyżej czwartej kondygnacji mieszkalnej,
 • wentylację mechaniczną lub grawitacyjną, środki czystości niezbedne do higieny osobistej,
 • sprzęt umożliwijący sprzątanie pomieszczeń.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie mozna otrzymać na realizcję zakładanych celów.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski mogą składać organizacje społeczne, stowarzyszenia albo osoby prawne, którtych statut obejmuje prowadzenie działalności:

 • w zakresie pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób,
 • na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • w sferze oświaty i wychowania
 • na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

brak informacji

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 7 grudnia 2019 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Zadanie będzie realizowane w okresie w okresie od 29 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

www.bip.mswia.gov.pl

KONTAKT:

02-591 Warszawa,
ul. Stefana Batorego 5
tel. 222 500 112
faks: (22) 601 39 88

ŹRÓDŁO: 

https://bip.mswia.gov.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas