twitter instagram YouTube

2014-09-05
Prozdrowotny projekt grantowy „Sklepiki szkolne - zdrowa reaktywacja"

Projekt pn. „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja” polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez szkoły projektów promocji zasad zdrowego odżywiania oraz projektów przebudowy sklepików szkolnych w bufety ze zdrowym drugim śniadaniem, tak aby zapewnić uczniom dostęp do zdrowych i pełnowartościowych produktów. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie Zespołu składającego się z ok. 10 uczniów jednej szkoły do 15 października 2014 roku oraz złożenie projektu w terminie do 30 listopada 2014 roku.

GŁÓWNY CEL KONKURSU
Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz zmiana wzorców zachowań w zakresie odżywiania. Przebudowa sklepików szkolnych w bufety serwujące drugie śniadania w szkole. Zmiana asortymentu na pełnowartościowe produkty, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

ADRESACI KONKURSU
Uczniowie w wieku 7 - 19 lat ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców. 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE GRANTOWYM

1.Konkurs grantowy ma charakter ogólnopolskiej, międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

2. W konkursie „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja” nie mogą brać udziału szkoły, które otrzymały grant w poprzednich edycjach konkursu.

3. Zespół konkursowy składa się z grupy ok. 10 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i opiekuna (nauczyciela), przedstawicieli Samorządu Szkolnego oraz przedstawicieli Rady Rodziców.

4. Szkołę może reprezentować tylko jeden zespół konkursowy.
Jeżeli zespół szkół posiada jeden wspólny sklepik, to ten sklepik może uzyskać tylko jeden grant.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie Zespołu do 15 października 2014 roku oraz złożenie projektu w terminie do 30 listopada 2014 roku poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej konkursu „Zgłoszenia projektu” wraz z załącznikiem „Deklaracja Dyrektora”.
Podpisana przez Dyrektora Szkoły "Deklaracja Dyrektora" stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków regulaminu konkursowego.

GRANTY
1. W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w postaci grantów za najlepsze przesłane projekty. Wartość pojedynczego grantu wynosi maksymalnie 1500 zł brutto.

2. Wsparcie finansowe (granty) musi być wykorzystane na:
modernizację wyglądu np. przeprowadzenie remontu, nadanie ciekawego wyglądu graficznego itp. lub
zakup wyposażenia bufetu np. mebli lub drobnego sprzętu AGD np. lodówka, sokowirówka, krajalnica, podgrzewacz, termos, itp.

3. Pula nagród wynosi 40 tys. zł.

4. Fundatorem grantów jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska


NAGRODY
1. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla Szkół za najlepiej wdrożony projekt reaktywacji i promocji sklepiku szkolnego.
2. Organizator przyzna 3 nagrody rzeczowe w wysokości 1000 zł każda.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w sposobie przyznania nagród.

KTO MOŻE REJESTRACJA SZKOŁY W SYSTEMIE:

Rejestracja Zespołu szkolnego dokonywana jest w zakładce LOGOWANIE - Zarejestruj się.
Konto zakłada Opiekun Zespołu podając swoje dane i dane szkoły. Każdy Zespół posiada tylko jedno konto - prowadzone przez Opiekuna Zespołu

ZGŁOSZENIE PROJEKTU:

Zgłoszenie projektu przebudowy sklepiku szkolnego odbywa się tylko poprzez stronę internetową w zakładce "Zgłoszenie"

Warunkiem zaakceptowania projektu przez organizatora jest przesłanie skanu Deklaracji Dyrektora, która stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków regulaminu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: www.sklepiki.fundacjabos.pl


Organizator Konkursu
Głównym Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska.
Kontakt do biura: tel: 22 532 71 98, 22 532 71 94, fax: 22 532 71 92, codziennie w godzinach: 10 -14;
mail: sklepiki@aktywniepozdrowie.pl

Partnerzy i patroni
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rzecznik Praw Dziecka

Sponsorzy
Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas