twitter instagram YouTube

2014-09-10
Przedsiębiorcza Szkoła

Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs pn. "Przedsiębiorcza szkoła" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych popularyzujący innowacyjne metody nauczania przedsiębiorczości w szkołach. Głównym celem projektu jest inspirowanie zarówno nauczycieli jak i uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji przedsiębiorczości oraz do zwiększenia udziału dzieci i młodzieży w decydowaniu o tym, w jaki sposób zdobywają wiedzę z tego zakresu. Do wygrania 5000 zł na realizację własnego projektu! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.10.2014r.

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest wyróżnienie szkół, które angażują się w rozwój postawy przedsiębiorczej u swoich uczniów poprzez stosowanie innowacyjnych metod w procesie nauczania, a także promocja osiągnięć tych szkół.

W Konkursie mogą wziąć udział tylko nauczyciele przedsiębiorczości oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W Konkursie może wziąć udział więcej niż jedna drużyna z każdej szkoły.

ZADANIE KONKURSOWE:

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie koncepcji i opisu projektu, który chcieliby zrealizować w ramach zajęć z przedsiębiorczości. Mogą to być np. wyjazdy edukacyjne, cykliczne wydarzenia, warsztaty lub inne inicjatywy, wspierające kształtowanie przedsiębiorczych postaw, uczące zarządzania projektami czy pracy w grupie. Projekt należy opisać na odpowiednim formularzu i wysłać na adres e-mail: kontakt@tydzienprzedsiebiorczosci.pl.

NAGRODA GŁÓWNA:

Zespół, którego projekt otrzyma najwyższą liczbę punktów otrzyma 5000 zł na realizację zgłoszonego pomysłu w roku szkolnym 2014/ 2015, a szkoła, którą reprezentuje tytuł Przedsiębiorczej Szkoły.

SKŁAD ZESPOŁU KONKURSOWEGO:

Zespół projektowy powinien składać się z 2 do 5 uczniów oraz nauczyciela przedsiębiorczości. Należy wyznaczyć kapitana drużyny.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE:

Aby zgłosić udział w konkursie należy poprawnie wypełnić formularz opisujący projekt i wysłać go na adres: kontakt@tydzienprzedsiebiorczosci.pl w terminie do 20.10.2014

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl

KONTAKT:

Organizatorem konkursu Przedsiębiorcza Szkoła jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Chłodnej 15 m 511, 00-891 Warszawa

Tel: 783 329 973

E-mail: kontakt@tydzienprzedsiebiorczosci.pl

Koordynatorka projektu:
Agnieszka Nowakowska: agnieszka@tydzienprzedsiebiorczosci.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas