twitter instagram YouTube

2020-06-24
Przesunięte terminy sprawozdań i CIT-8

Przesunięte terminy sprawozdań i CIT-8

Epidemia koronawirusa spowodowała przesunięcie terminów. Przypominamy, jakie są nowe terminy sprawozdań finansowych i CIT-8 w 2020 r.

Sprawozdanie finansowe oraz deklaracja CIT-8 (ich sporządzenie, podpisanie, zatwierdzenie i wysłanie do odpowiednich urzędów) to jedne z najpowszechniejszych i najważniejszych obowiązków NGO-sów. Zwykle w połowie roku macie je już za sobą. Jednak w 2020 roku rozliczenie 2019 roku wygląda inaczej.

Standardowe terminy przesunięto o 3 miesiące (w przypadku sprawozdań finansowych) oraz o 2 lub 4 w przypadku CIT-8. A wszystko z powodu epidemii.

Przesunięcie terminów było oczekiwane i konieczne, ponieważ część działań, które są potrzebne do realizacji opisywanych obowiązków, była bardzo utrudniona w sytuacji izolacji.

CIT-8

  • termin przesunięty do 31.07.2020 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

  • termin przesunięty do 30.06.2020 r.

*sprawozdania nie sporządza organizacja, która prowadzi tzw. uproszczoną ewidencji przychodów i kosztów

Pierwotny termin na zatwierdzenie sprawozdania uchwałą, który obowiązywał do 30.06.2020 r. został przesunięty do 30.09.2020 r.

NGO NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – niewpisane w rejestrze przedsiębiorców KRS

  • termin przesunięty do 12.10.2020 r.

NGO PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ – wpisane w rejestrze przedsiębiorców KRS

  • termin przesunięty do 15.10.2020 r.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

  • termin przesunięty do 15.10.2020 r.

FUNDACJE

  • termin do 31.12.2020 r.

źródło: www.ngo.pl 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas