twitter instagram YouTube

2020-07-27
Reaktywacja Stowarzyszenia Sympatyków III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie

Reaktywacja Stowarzyszenia Sympatyków III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie

Bardzo dobra wiadomość na początku nowego tygodnia!

Z bardzo dobrą informacją zawitała u nas członkini Stowarzyszenia Sympatyków III Liceum ogólnokształcącego w Lesznie! Organizacja wznawia swoją działalność!

Celami stowarzyszenia są:

  1. Wspieranie wyróżniających się uczniów przez fundowanie stypendiów.
  2. Rozwoj wymiany krajowej i zagranicznej uczniów i organizowanie współpracy na polu nauki, kultury i sportu.
  3. Działalnośc na rzecz podnoszenia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczniów i nauczycieli.
  4. Działanie w celu poprawy kultury fizycznej uczniów przez rozszerzenie bazy sportowej.
  5. Promowanie III LO w Lesznie i wartości tworzących tradycję szkoły. 

Bardzo cieszą nasz takie nowiny! Członkom stowarzyszenia życzymy powodzenia!

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas