twitter instagram YouTube

2017-03-08
Regranting: wsparcie działań lokalnych na rzecz edukacji dla rozwoju

Związek Gmin Wiejskich RP proponuje wsparcie Państwa działań w ramach regrantingu z projektu "LADDER-Władze lokalne jako promotorzy edukacji rozwojowej i podnoszenia świadomości".

Cele konkursu :
podnoszenie świadomości społecznej w kwestii rozwoju globalnego oraz promowanie globalnego obywatelstwa i edukacji rozwojowej (która obejmuje uświadamianie i informowanie obywateli, promowanie zaangażowania w działania na szczeblu lokalnym i wreszcie zmianę postaw dotyczących globalnych wyzwao i spraw rozwoju) na poziomie najbliższym obywateli. 

Na co można uzyskać dofinansowanie :
 Lista działań, które kwalifikują się do przyznania dotacji :
-wymiany,
-szkolenia,
-tworzenie sieci ,
-kampanie informacyjne ,
-intensyfikacja działań informacyjnych ,
-wymiana dobrych praktyk (np wizyty, spotkania, itp ...),
-tematyczne seminaria, warsztaty, wystawy ,
-działania na rzecz młodzieży ,
-obozy pracy i inne działania w ramach wolontariatu,
-publikacja instrukcji, ulotek, materiałów audiowizualnych ,
-działalność związana z kulturą i kreatywnością.
 
Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu :
Dotacje dla mikroprojektów mogą być przyznawane władzom lokalnym, stowarzyszeniom, grupom społecznym, obywatelskim lokalnym grupom działania i wszelkiego rodzaju organizacjom społeczeństwa obywatelskiego).
Aby móc ubiegać się o dotację, wnioskodawca musi:
-mieć osobowość prawną, 
-być podmiotem non-profit ,
-być podmiotem niepublicznym lub stowarzyszeniem organizacji społeczeostwa obywatelskiego, władzami lokalnymi lub ich stowarzyszeniem, 
-posiadać siedzibę w państwie członkowskim UE, 
- być bezpośrednio odpowiedzialnym za przygotowanie i zarządzanie działaniem - nie działać jako pośrednik.

Wysokość dotacji :
Minimalna kwota wsparcia finansowego dla podmiotu ( "finansowania") to 2.000,- €, maksymalna kwota wynosi 6.000,- €. Część współfinansowana (pokryta przez wnioskodawcę) budżetu wniosku projektu jest nie wymagana. Kwota wsparcia finansowego dla każdego podmiotu zostanie ustalona zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, wyrażającej się stosunkiem jakości do ceny i kosztów / skuteczności.

Termin składania wniosków :
Wnioski wraz z budżetem należy składać w terminie 30 dni od ogłoszenia naboru, tj. do 8 marca 2017 r. Należy je sporządzić w językach polskim i angielskim wykorzystując załączone formularze, podpisać, opieczętować i złożyć on-line, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zgwrp.pl. 

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje pod adresem : http://www.zgwrp.pl/aktualnosci/konkursy/1090-regranting-wsparcie-dzialan-lokalnych-na-rzecz-edukacji-dla-rozwoju 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas