twitter instagram YouTube

2018-07-03
Rekrutacja stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Rekrutacja stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Stowarzyszenie naukowców i twórców ogłasza kolejną rekrutację utalentowanej młodzieży do programu pomocy zdolnym. Organizacja od ponad 35 lat organizuje dla młodych naukowców, muzyków i plastyków obozy naukowe, warsztaty badawcze, staże w najlepszych laboratoriach, spotkania, koncerty i wystawy. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, zgłoszenia przyjmowane są do 10 lipca 2018.

Co roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci otacza opieką finansową oraz merytoryczną ponad pół tysiąca zdolnych nastolatków z całej Polski – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Wśród stypendystów są osoby o wybitnych uzdolnieniach poznawczych, technicznych, ale także plastycznych i muzycznych.

Pomoc w rozwoju

Stypendystami Funduszu zostają osobym które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, warsztaty badawcze, seminaria. Organizuje warsztaty muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomaga też finansowo stypendystom w realizacji własnych projektów, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich oraz naukowych i artystycznych konkursach międzynarodowych, w projektach badawczych...

Wnioski o objęcie pomocą Funduszu powinny zawierać wypowiedź ucznia na temat swoich zainteresowań oraz dodatkową dokumentację. Zakończenie rekrutacji oraz ogłoszenie wyników planowane jest na początku października 2018 roku.

– Chętnie widzielibyśmy w naszym programie pomocy wybitnie zdolnym wszystkich zgłaszających się, ale niestety miejsc jest zawsze mniej niż chętnych. Spośród docierających do nas zgłoszeń staramy się co roku wybrać te, których autorom najbardziej potrzebna jest nasza pomoc – wyjaśnia Maria Mach, dyrektor biura KFnrD (i dawna stypendystka). – Dlatego właśnie prosimy każdą zgłoszoną osobę o wysłanie do nas listu z informacją o tym, czym się interesuje i jak stara się rozwijać własne zainteresowania. To, co kandydaci piszą sami o sobie ma dla nas największe znaczenie.

Podstawowym kryterium przyjęcia do programu są udokumentowane wyniki pracy w zakresie zainteresowań młodych badaczy i artystów. Kwalifikacja przeprowadzana jest w 4-stopniowej procedurze: opiniowanie wniosków przez poszczególnych specjalistów, typowanie do poszczególnych grup przez zespoły specjalistów i Komisję Stypendialną, składającą się z przedstawicieli różnych dyscyplin, podjęcie decyzji przez Zarząd. Jesienią nominacje są wręczane nowym stypendystom na Zamku Królewskim w Warszawie.

Skrajna efektywność

Jaka jest wartość pracy najwybitniejszych polskich uczonych i artystów, którzy przyjeżdżają na obozy naukowe Funduszu i zapraszają zdolne dzieci do swoich laboratoriów i pracowni? Niezmierzona – dosłownie. Wszyscy prowadzący zajęcia (i oceniający wnioski) robią to za darmo – w ramach wolontariatu. Jest to wolontariat o tyle niezwykły, że są to osoby bardzo zapracowane i z trudem znajdujące czas na dodatkowe obowiązki.

Koszty działania programu pomocy wybitnie zdolnym to wyłącznie zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, koszty dojazdów na zajęcia (uczniowie otrzymują zwrot pieniędzy wydanych na podróż), wydatki na materiały (choć bardzo wiele np. kosztownych odczynników laboratoria współorganizujące warsztaty odstępują uczniom za darmo) i koszty kilkuosobowego zaledwie biura.

Dzięki temu program jest przedsięwzięciem niezwykle oszczędnym. Łącznie roczne koszty wynoszą zaledwie kilka tysięcy złotych na uczestnika programu. Gdyby je rozdać w formie stypendiów, mało kto zauważyłby różnicę.

Tymczasem, dzięki mobilizacji wybitnych profesorów, znakomitych doktorantów i studentów (w większości – dawnych uczestników programu) Fundusz już ponad 35 lat organizuje coś naprawdę niezwykłego. Przestrzeń spotkań, w której najlepsi uczeni i twórcy mogą podzielić się wiedzą i pasją ze swoimi znacznie młodszymi kolegami.

– Udało się nam zbudować wspólnotę wolontariuszy, naukowców i artystów przekonanych, że bezinteresowna praca na rzecz najzdolniejszych jest źródłem korzyści dla całego społeczeństwa – mówi Maria Mach.

Jak się zgłosić?

Więcej informacji i zasady rekrutacji: fundusz.org/rekrutacja

Formularz rejestracyjny czynny do 10 lipca: baza.fundusz.org/rejestracja

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas