twitter instagram YouTube

2020-11-03
Rozwój sektorów kreatywnych

Rozwój sektorów kreatywnych

Celem programu jest wsparcie rozwoju polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet będą miały działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo oraz nowych mediów.

CEL PROGRAMU:

Celem programu jest objęcie wsparciem najbardziej wartościowych projektów ukierunkowanych na rozwój polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie UE i poza nią. Program przyczynia się do stworzenia w Polsce warunków umożliwiających zbudowanie sprawnie funkcjonującego ekosystemu sektorów kreatywnych. W ramach programu wspierane będą zadania przyczyniające się do pobudzania innowacyjności poprzez rozwój interdyscyplinarności i wsparcie działań łączących potencjał i zasoby wielu dziedzin, m.in. sztuki, kultury, technologii, nauki i biznesu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadanie nr 1: działania edukacyjne.

Zadanie nr 2: projekty badawcze.

Zadanie nr 3: wspieranie eksportu.

Zadanie nr 4: prototypowanie i rozwój produktu.

Zadanie nr 5: tworzenie innowacyjnych artystycznie wideoklipów do utworów muzycznych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

  • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
  • organizacje pozarządowe;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Zadanie nr 1: 20 000 zł - 300 000 zł

Zadanie nr 2: 20 000 zł - 300 000 zł

Zadanie nr 3: 20 000 zł - 300 000 zł

Zadanie nr 4: 10 000 zł - 300 000 zł

Zadanie nr 5: 10 000 zł - 150 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne  (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (22) 692 54 85 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/rozwoj-sektorow-kreatywnych3.

KONTAKT:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

Informacje dotyczące programu:

Ewa Konieczko ekonieczko@mkidn.gov.pl

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas