twitter instagram YouTube

2021-01-04
Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna - I Tura 2021

Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna - I Tura 2021

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu - Rozwój sportu na Terenie Miasta Leszna - I Tura 2021.

KONKURS: Rozwój sportu na Terenie Miasta Leszna - I Tura 2021

Cele zadania objętego konkursem: 

1)       poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników (kategoria senior) klubów sportowych;

2)       osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

3)       poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

4)       promocja sportu i aktywnego stylu życia.

5)       umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Leszna.


Przedmiotem konkursu jest osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników (kategoria senior)  klubów sportowych.

Kwota konkursu: 415 000.00 PLN
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 415 000.00 PLN

Składanie ofert do 15 stycznia 2021r. do godziny 14:00.

Link do konkursu: https://leszno.engo.org.pl/konkursy/105

MIEJSCE SKŁADANIA WERSJI PAPIEROWEJ: Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno, Biuro Obsługi Klienta
Osoba do kontaktu: Mateusz Gryczka tel: 65 537 36 65

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas