twitter instagram YouTube

2019-08-16
Rusza realizacja projektów Aktywni dla Leszna

Rusza realizacja projektów Aktywni dla Leszna

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie na realizację swoich projektów w ramach Mikrodotacji Aktywni dla Leszna, rozpoczynają realizację zaplanowanych działań. Warto zapoznać się z ofertą i włączyć się w inicjatywy!

Stowarzyszenie Instruktorów i Miłośników Survivalu, Strzelectwa Sportowego i Wspinaczki Górskiej „Survival Team Leszno” realizować będzie projekt „Wspinaczka i Survival – aktywnośd dla każdego”, w ramach którego zaplanowano m.in.:

 • Szkolenie z technik linowych dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej - szkoleniem objęci zostaną wyselekcjonowani żołnierze przez ich dowódców, ze szczególnymi predyspozycjami i zaangażowaniem w służbę.
 • 14 września podczas Festynu organizowanego w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno specjaliści od wspinaczki linowej przygotują stanowisko wspinaczkowe na jednym z wysokich drzew, otwarte i dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy festynu będą mogli skorzystad nie tylko z możliwości wspinaczki, ale także uzyskad informacje nt. technik survivalu, a także działalności Stowarzyszenia.
 • 20 września nocny marsz terenowy z przeszkodami linowymi i zadaniami o charakterze survivalowym dla chętnych mieszkaoców działających w leszczyoskich fundacjach, stowarzyszeniach, klubach sportowych, a także w grupach nieformalnych. Wkrótce ruszą zgłoszenia.

Stowarzyszenie „Wygraj siebie” realizowad będzie projekt „Stanisław Moniuszko na AOL”, w ramach którego zaplanowano m.in.:

 • Warsztaty taneczne „Od Stanisława do Sławomira” dla członków Stowarzyszenia Wygraj siebie.
 • Otwarte spotkanie dla wszystkich mieszkaoców, podczas którego historyk opowiadad będzie o dorobku kompozytorskim Stanisława Moniuszki.
 • Spotkania śpiewacze „Śpiewamy Moniuszkę”, których celem jest przypomnienie seniorom oraz zapoznanie
  młodzieży z pieśniami ze „Śpiewnika domowego" obejmującego ponad 200 pieśni.
 • 14 września podczas festynu AOL seniorzy zaprezentują taniec „Od Stanisława do Sławomira”, ponadto w czasie tygodnia AOL taniec przedstawiony zostanie również na ul. Moniuszki w Lesznie.

Stowarzyszenie PIERWIASTEK RADości realizowad będzie ciekawy projekt ekologiczny „Nie zadymiaj. Dbamy o czyste powietrze nad Lesznem.” W ramach działao projektowych zaplanowano m.in.:

 • 14 września podczas AOL - quiz ekologiczny, dotyczący wiadomości na temat segregowania odpadów oraz pokaz chemiczny, mający na celu zobrazowanie skutków niewłaściwego gospodarowania odpadami oraz warsztaty plastyczne z wykorzystaniem odpadów.
 • Konkurs plastyczny „Nie zadymiaj” - Konkurs zostanie ogłoszony na stronie szkoły i na portalach społecznościowych, nabór będzie otwarty. Miejsce konkursu to aula SP3 przy Pl. Metziga. Celem konkursu plastycznego "Nie zadymiaj" jest wykorzystanie odpadów wtórnych np. puszek, butelek plastikowych, makulatury itd. Działania ma uświadomid możliwości ponownego wykorzystania odpadów. Warsztaty, wykonanie ekotoreb – Idea ekotoreb wpisuje się działania związane z ochroną środowiska i zmniejszenia eksploatacji foliowych i plastikowych toreb.
 • Warsztaty – pokaz chemiczny dla uczniów SP3, który jest częścią przedstawiania na temat niskiej emisji , czyli zanieczyszczeo pochodzących z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych. Doświadczenia odbędą się w szkolnej auli i obejrzą je wszyscy uczniowie i nauczyciele SP3.
 • Spotkanie z rodzicami uczniów SP3 i mieszkaocami śródmieścia - Uczestnicy spotkania wezmą udział w pokazach chemicznych prezentujących skutki niewłaściwego gospodarowania odpadami a także spotkają się z ekspertem do spraw ochrony środowiska. Pokazy poprowadzą uczniowie klas 7 i 8 pod kierunkiem i nadzorem nauczyciela chemii, w szkolnej auli. Uruchomiony zostanie także punkt konsultacyjny związany z dotacjami do wymiany źródeł ciepła w gospodarstwie domowym.

Stowarzyszenie ECHO realizowad będzie projekt „Aktywnie z Echo”, podczas którego odbędą się m.in.:

 • Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży.
 • 14 września podczas AOL dla uczestników festynu odbędzie się pokaz walk w wykonaniu grupy "Smoki Sigurda”.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz dom – nasz świat” realizowad będzie projekt „Zdrowi i świadomi. Edukacja i promocja zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia wśród osób niepełnosprawnych i mieszkańców Leszna”. W ramach działao projektowych zaplanowano m.in.:

 • 14 września podczas festynu AOL stoisko ze zdrową żywnością, porady eksperckie, degustacje dla mieszkaoców Leszna i osób niepełnosprawnych.
 • 29 września, Bieg integracyjny w Nadleśnictwie Karczma Borowa dla 50 uczestników z miasta Leszna. Zabawy i animacje dla dzieci i osób niepełnosprawnych.

Ochotnicza Straż Pożarna Leszno – Miasto realizowad będzie projekt „Szkolenie psa poszukiwawczego”, w ramach którego zaplanowano m.in.:

 • Szkolenie psa i przewodnika przez trenera behawioralnego polegające na wykorzystaniu psa tropiącego w poszukiwaniu osób żywych, zwłok zwęglonych oraz zwłok rozkładających się.
 • Zajęcia profilaktyczne - trzech wolontariuszy z OSP będzie przeprowadzało pogadanki w minimum pięciu wybranych placówkach edukacyjnych, stowarzyszeniach/fundacjach z zakresu odpowiedniego traktowania zwierząt oraz odpowiednich zachowao w obliczu niebezpieczeostw związanych z żywiołami. Ponadto przedstawiony zostanie przeszkolony pies poszukiwawczy.

Fundacja Sztuka realizować będzie projekt ‘Pierwsza pomoc – Twój obywatelski obowiązek”, w ramach którego zaplanowano m.in.:

 • Warsztaty pierwszej pomocy dla chętnych organizacji i szkół z miasta Leszna.
 • 14 września podczas festynu AOL każdy będzie mógł nauczyd się udzielad pierwszej pomocy.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach!

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas