twitter instagram YouTube

2014-07-14
Ruszył konkurs grantowy Pracownia Talentów Fundacji Tesco Dzieciom

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym pn. „Pracownia Talentów” ogłoszonym przez Fundację Tesco Dzieciom. Pula nagród – 250 tys. złotych zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów skierowanych do dzieci i młodzieży w jednym z następujących obszarów: tworzenie możliwości dla młodych ludzi, walka z marnowaniem żywności, promocja zdrowego trybu życia. Sfinansowanych zostanie około 25 projektów w całym kraju. Wnioski należy składać do 18 sierpnia 2014 roku.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem Fundacji Tesco Dzieciom jest wsparcie edukacji dzieci i młodzieży  (do 19 roku życia, uczących się), w jednym z następujących obszarów:

A. TWORZENIE MOŻLIWOŚCI DLA MŁODYCH LUDZI – inspirowanie młodych ludzi do poszerzania horyzontów i realizowania swojego potencjału, przygotowywanie młodych ludzi do rozpoczęcia pierwszej pracy oraz walka z bezrobociem wśród młodych ludzi;

B. WALKA Z MARNOWANIEM ŻYWNOŚCI – edukowanie dzieci i młodzieży nt. źródeł i przyczyn marnotrawienia żywności i walka z tym zjawiskiem;

C. PROMOCJA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA – pogłębianie wiedzy nt. zdrowego trybu życia: odżywiania, walki z otyłością, aktywności fizycznej.

Projekty powinny dotyczyć realizacji zajęć edukacyjnych (warsztaty, szkolenia i inne). Zakres – minimum 8 godzin zegarowych zajęć w miesiącu, czyli 72 godziny zegarowe przez cały okres trwania Projektu.

W Projekcie powinno uczestniczyć minimum 20 dzieci i młodzieży.

Czas realizacji Projektów to 9 miesięcy (od października 2014 r. do czerwca 2015 r.).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się edukacją i opieką nad dziećmi i młodzieżą.  

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Maksymalna wysokość dofinansowania projektów – do 10 000 PLN.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania aplikacji upływa w dniu 18 sierpnia 2014r.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: www.fundacjatesco.pl/

Aby skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu „Pracownia Talentów” niezbędnym jest zapoznanie się z dokumentami:

A następnie wypełnienie wniosku zgodnego z załącznikiem:

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości – zachęcamy do kontaktu e-mailowego dofinansowania@fundacjatesco.pl i telefonicznego 12 255 22 00.

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie www.fundacjatesco.pl najpóźniej do dnia 12 września 2014r. Fundacja nie udziela informacji telefonicznej o wynikach konkursu.

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas