twitter instagram YouTube

2016-02-24
Ruszył nabór do programu „Sąsiedzi 3.0”

Sąsiedzi 3.0 to polsko-ukraińsko-białoruski program pozaformalnej edukacji obywatelskiej, którego celem jest wspieranie osób działających na rzecz solidarności oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.

Program poszukuje osób i wspólnot, które poprzez aktywną postawę obywatelską oraz działania na rzecz zmniejszania nierówności społecznych przyczyniają się do dialogu oraz budowania poczucia solidarności między ludźmi w różnym wieku i o różnych poglądach.

Program realizowany będzie w okresie od maja 2016 do czerwca/lipca 2017. W tym czasie uczestnicy będą brać udział w różnych spotkaniach, międzynarodowych warsztatach, będą odbywać wizyty sąsiedzkie a także pracować w swoich społecznościach lokalnych. Narzędziami realizacji programu są projekty lokalne oraz wolontariat.

Program rozpoczyna się majowymi spotkaniami. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wzięcia udziału w jednym z trzech, podzielonych tematycznie spotkań:

  • Temat 1: „Stare – nowe granice: migracja, integracja, izolacja”
  • Temat 2: „Transformacja myślenia: autentyka i technologie”
  • Temat 3: „Po co nam sąsiedztwo? Wyzwania i rozwiązania”

Program skierowany jest do młodych ludzi między 18 a 35 rokiem życia z Polski, Ukrainy i Białorusi, z różnych środowisk i o różnym wykształceniu. Mogą w nim brać udział zarówno studenci, jak i osoby niestudiujące, wolontariusze z organizacji społecznych, jak i osoby niezwiązane z żadnymi instytucjami, pracujące oraz bezrobotne, mieszkańcy miast i wsi.

Przyjmowane są zgłoszenia indywidualne oraz od lokalnych zespołów, składających się z dwóch osób, które mają pomysł na projekt lub na zmianę w swoim otoczeniu. Działania mogą mieć również charakter międzynarodowy – mogą być realizowane wspólnie przez uczestników z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Formularze zgłoszeniowe należy składać do 18 marca 2016r.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie programu „Sąsiedzi 3.0”.

Formularz zgłoszeniowe dostępne są tutaj.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas