twitter instagram YouTube

2020-09-09
Ruszył program "Maluch Plus" 2021. Dla kogo wsparcie?

Ruszył program

7 września wystartowała kolejna edycja programu „Maluch Plus”. Jak przypomniała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maciąg, do rozdysponowania jest 450 mln zł dla gmin. Jak zdobyć dofinansowanie na utworzenie żłobka lub przedszkola?

Celem programu „Maluch Plus” jest zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki.

Dzięki programowi rodzice mają możliwość łączenia wychowywania swoich pociech z obowiązkami zawodowymi. „Maluch Plus” to również wsparcie na rozwój infrastruktury, tak ważnej dla mieszkańców, ale też dla samorządów. Dajemy gminom szansę na rozwój, aby móc stać się miejscem bardziej atrakcyjnym dla młodych rodziców, którzy planują mieć w przyszłości potomstwo – twierdzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wsparcie dla rodziców i dla samorządów

W Polsce działa obecnie 6,4 tys. żłobków i klubów dziecięcych, które oferują blisko 192 tys. miejsc opieki nad maluchami. To o niemal 100 tys. więcej niż jeszcze w 2015 roku. Obecnie opieką żłobkową otoczony jest średnio co czwarty maluch.

Ten wzrost był możliwy właśnie dzięki większym środkom, jakie przeznaczamy na rozwój sieci żłobków i klubów dziecięcych. W 2018 roku zwiększyliśmy budżet programu do poziomu 450 mln złotych rocznie. To jeszcze większe wsparcie i szansa na to, że w Polsce powstanie jeszcze więcej żłobków i klubów dziecięcych – mówi minister Maląg.

Profesjonalna opieka nad dziećmi w lepszych warunkach

W tegorocznej edycji programu powstanie niemal 20,5 tys. miejsc opieki, a blisko 90 tys. istniejących już miejsc otrzyma dofinansowanie do dalszego funkcjonowania.

Najwięcej środków z programu otrzymają placówki z województwa mazowieckiego – na utworzenie 3,7 tys. nowych miejsc w placówkach dla dzieci do lat 3 oraz na dofinansowanie do dalszego funkcjonowania blisko 11 tys. miejsc planowane jest przyznanie wsparcia w wysokości 64 mln zł. Duże wsparcie przewidziano również dla placówek z województwa małopolskiego (50,5 mln zł na utworzenie 2,3 tys. nowych miejsc i dofinansowanie do funkcjonowania 13,5 tys.) oraz dolnośląskiego (blisko 48,8 mln zł na utworzenie prawie 2,3 tys. miejsc i dofinansowanie 8,8 tys. już istniejących).

W programie „Maluch Plus" kładziemy mocny nacisk na to, aby przede wszystkim zapewnić dzieciom jak najbardziej profesjonalną opiekę i w jak najlepszych warunkach. Dlatego gorąco zachęcamy samorządy do tego, by składały swoje oferty w konkursie. Nam wszystkim powinno zależeć na tym, aby w Polsce powstało jak najwięcej instytucji opiekujących się naszymi dziećmi, ale też by dać szansę młodym rodzinom na wybór, czy opiekę nad dziećmi będą sprawowali w domu, czy będą korzystali z pomocy żłobków czy klubików, które powstają dzięki programowi „Maluch PLUS” – podkreśla minister Marlena Maląg.

 

Program „MALUCH PLUS” 2021  składa się z 4  modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych oraz  miejsc u dziennych opiekunów.

Program adresowany jest do:
> jednostek samorządu terytorialnego (jst): :
 - gmin
 - powiatów
 - województw

>podmiotów innych niż jst 
- osób fizycznych, w tym pracodawców oraz osób współpracujących z pracodawcami
- osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z nimi podmiotów oraz pracodawców i współpracujących z nimi podmiotów.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r.
Moduł 1 - dla jst
Dofinansowanie do utworzenia w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.) oraz  ich funkcjonowania.

Moduł 2 - dla jst
Dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu "MALUCH PLUS" (również edycji 2020), w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. 

Moduł 3- dla podmiotów innych niż jst
Dofinansowanie do tworzenia w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania.

Moduł 4- dla podmiotów innych niż jst
Dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki).

W ramach modułu 1 oferty można składać w okresie od 7 września do
16 października 2020 r., a w ramach modułów 2-4 w okresie od 7 września do 6 listopada 2020 r.

Szczegółowa informacja o programie znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem 
Link do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2024

 

 

Źródło:www.gov.pl

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas