twitter instagram YouTube

2019-07-11
Rekrutacja do AOL rozpoczęta

Rekrutacja do AOL rozpoczęta

Zapraszamy leszczyńskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje kultury, spółki i jednostki miejskie, placówki oświatowe, firmy, a także grupy zaangażowane społecznie do wzięcia udziału w jubileuszowej 5 edycji Aktywnego Obywatelskiego Leszna.

Akcja Aktywne Obywatelskie Leszno co roku odbywa się z myślą o mieszkańcach oraz podmiotach działających na rzecz lokalnych społeczności.

Celem akcji jest pokazanie mieszkańcom Leszna siły trzeciego sektora oraz potencjału działających w naszym mieście organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm działających społecznie.

Aktywne Obywatelskie Leszno to także wspaniała inicjatywa promocji wolontariatu oraz wspólna integracja mieszkańców. 

Wrześniowe wydarzenie to również szereg ciekawych inicjatyw organizowanych w różnych miejscach Leszna.
W tygodniu obywatelskim w ramach Dni Otwartych odwiedzić będzie można siedziby organizacji pozarządowych oraz leszczyńskich instytucji, pójść na Randkę Obywatelską, a także wziąć udział w szkoleniach.

W celu zgłoszenia udziału w akcji Aktywne Obywatelskie Leszno zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.

Hasło tegorocznej edycji brzmi „Nakręć się na NGO”, a koordynacją wydarzenia zajmuje się Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi.

Zgłoszenie należy przesłać do Biura Organizacyjnego Imprezy:

a)   pocztą na adres: Urząd Miasta Leszna, Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
      Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno,

b)   pocztą elektroniczną na adres: aol@leszno.pl 

c)    dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Imprezy w dni robocze w godz. 7:30 -15:30.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2019 roku.

Harmonogram Aktywnego Obywatelskiego Leszna:

14 września Festyn Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich Instytucji oraz firm działających społecznie.

16 września – warsztaty ABC zakładania organizacji.

17 września – spotkanie sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej nt. nowych wzorów ofert
i nowych wzorów sprawozdań.

18 września – Randki Obywatelskie.

20 września – Eko Leszno.

16-22 września – Drzwi Otwarte w organizacjach pozarządowych: fundacjach, stowarzyszeniach, klubach sportowych.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas