twitter instagram YouTube

2021-12-07
Ruszyły miejskie konkursy dot. pomocy społecznej i ochrony oraz promocji zdrowia

Ruszyły miejskie konkursy dot. pomocy społecznej i ochrony oraz promocji zdrowia

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii, a także promocji i organizacji wolontariatu.

We wszystkich konkursach ostatecznym terminem składania wniosków jest 22 grudnia 2021 r.

1. Konkursy z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r. :

W sprawie tych konkursów nalezy się kontaktować się z pracownikami Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73/1, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl

2. Konkursy z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii a także promocji i organizacji wolontariatu w 2022 r. :

W sprawie tych konkursów nalezy się kontaktować się z pracownikami Biura ds. Uzależnień tel. 65-529- 82-27, 65-547-68-43.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas