twitter instagram YouTube

2014-07-01
Ruszyły zgłoszenia do programu edukacyjnego dla szkół - Mistrzowie Kodowania

Mistrzowie Kodowania" to program edukacyjny, który ma na celu popularyzację nauki programowania w polskich szkołach. Program prowadzony jest ze środków Samsung Electronics Polska w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji”. Celem programu jest popularyzacja nauki programowania w polskich szkołach.

O programowaniu

Programowanie uczy wielu umiejętności, które są kluczowe w dzisiejszym świecie - świadomego korzystania z technologii, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań i pracy w zespole. Dzięki programowaniu młody człowiek uczy się rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Nie jest tylko biernym odbiorcą technologii, ale potrafi sam z jej użyciem realizować własne projekty. Nauka programowania może być przyjemna i łatwa – zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela.

Adresaci

Aby zgłosić placówkę do programu, należy wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY. Do programu mogą się zgłosić szkoły podstawowe i gimnazja oraz placówki edukacyjne z całej Polski. Udział w programie jest bezpłatny.

Wsparcie dla nauczycieli i szkół

Zadaniem nauczycieli w programie jest przeprowadzenie z uczniami (grupy powinny liczyć od 6 a 24 osób, wedle decyzji i możliwości każdej ze szkół) cyklu zajęć z programowania. W każdej szkole biorącej udział w programie zajęcia prowadzone są przez dwóch nauczycieli (choć dopuszcza się również inne warianty).

Jak wziąć udział w programie?

Rekrutacja do II edycji programu potrwa do 10 września. Tutaj znajdują się wszystkie informacje potrzebne do zgłoszenia placówki: http://mistrzowiekodowania.pl/rejestracja-do-programu/

Warunkiem przystąpienia do programu jest akceptacja postanowień REGULAMINU.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas