twitter instagram YouTube

2019-10-01
Scena dla tańca

Scena dla tańca

Instytut muzyki i tańca ogłosił program „Scena dla tańca”. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października.

Cel programu

Celem programu jest umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca pomimo istniejącej dużej liczby zespołów lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna w dziedzinie tańca.

Kto może składać wniosek

  • Samorządowe jednostki kultury i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) dysponujące infrastrukturą i zapleczem technicznym umożliwiającym regularną prezentację repertuaru tanecznego.
  • Samorządowe jednostki kultury i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) prowadzące zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca, lub będące producentem spektaklu/i, czyli dysponujące prawami producenckimi do spektaklu/i i działające w imieniu zespołu lub artysty.
  • Wnioskodawca składa wniosek w ramach programu we współpracy z partnerem / partnerami – każdorazowo przy złożeniu wniosku potrzebny jest udział co najmniej dwóch podmiotów: artysta/zespół/producent spektaklu i Scena.
  • Wniosek może zostać także złożony przez wnioskodawcę i większą liczbę partnerów (np. przez artystę/zespół i dwie Sceny Lub Jedną Scenę i dwóch artystów/dwa zespoły).

Kwalifikowani partnerzy:

  • Artyści indywidualni działający w Polsce, prowadzący zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca.
  • Podmioty prawa polskiego – samorządowe jednostki kultury i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) prowadzące zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca, lub będące producentem spektaklu/i, czyli dysponujące prawami producenckimi do spektaklu/ i działające w imieniu zespołu lub artysty. 3. Podmioty prawa polskiego – samorządowe jednostki kultury, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), placówki edukacyjne dysponujące infrastrukturą i zapleczem technicznym umożliwiającym regularną prezentację repertuaru tanecznego (zwane dalej Sceną).

Na co można uzyskać dofinansowanie

Projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących sztukę (np. centra sztuki, galerie prezentujące projekty performatywne):

  • projekty regularnej prezentacji spektakli tańca na danej Scenie (min. 4 pokazy spektakli, przy czym mogą być prezentowane spektakle różnych zespołów lub artystów indywidualnych lub ten sam spektakl kilkukrotnie),
  • projekt polegający na prezentacji wybranych spektakli tanecznych danego artysty lub zespołu na jednej lub kilku Scenach partnerskich (min. 4 pokazy spektakli tańca).

Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją sztuki i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.

Program nie finansuje:

  • prezentacji spektakli w ramach festiwali oraz produkcji nowych spektakli tanecznych;
  • projektów inwestycyjnych.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą do 15 października 2019 r.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://imit.org.pl/programy/departament-tanca/2888

Kontakt

Karolina Dziełak-Żakowska
Koordynator Programu
Departament Tańca, Instytut Muzyki i Tańca
T: 22 829 20 05
karolina.zakowska@imit.org.pl

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas