twitter instagram YouTube

2021-10-08
Sportowe Wakacje z Fundacją Lotto 2021

Sportowe Wakacje z Fundacją Lotto 2021

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MKDNiS wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 zł. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych lub stacjonarnych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku. Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu aż do 31 października 2021 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie.

FUNDATOR: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych lub stacjonarnych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.
Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu). Każdy obóz powinien: 

 • mieć sportowy charakter;
 • trwać co najmniej 7 dni;
 • realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych;
 • mieć charakter wyjazdowy bądź dochodzeniowy;
 • odbywać się wyłącznie na terenie Polski;

-być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną;
-być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Kadra prowadząca zajęcia sportowe powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach: 

 • transport;   
 • wyżywienie;
 • zakwaterowanie (tylko przy obozach wyjazdowych);
 • ubezpieczenie na czas obozu;
 • wynagrodzenie prowadzących zajęcia;
 • wynajem obiektów sportowych;
 • działania kulturalne.

Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności:

 • związki stowarzyszeń;           
 • stowarzyszenia;
 • fundacje.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

 • dofinansowanie dla maksymalnie 50 uczestników w kwocie nie większej niż 100 zł na dzień w przypadku obozu wyjazdowego oraz 50 złotych na dzień w przypadku obozu dochodzeniowego;
 • minimalny wkład własny 5% kosztów obozu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 31 października 2021 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/?fbclid=IwAR37WezFWP2YI29Rc75iifYoa74T8xPYgb4LhkZdN-Dk_JygEQkQYJMwSmU

KONTAKT:
W przypadku pytań kontakt telefoniczny pod numerem 222 902 903 lub mailowy na adres:
akucharska@fundacjalotto.pl

lub
wduszkiewicz@fundacjalotto.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas