twitter instagram YouTube

2019-03-26
Startuje rekrutacja do stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Startuje rekrutacja do stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uzdolnień uczniom liceum i innych szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Trwa rekrutacja na kolejny rok szkolny.

Do końca maja uczennice i uczniowie o zainteresowaniach naukowych, literackich i technicznych mogą zgłaszać się do nowej edycji programu stypendialnego prowadzonego przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (KFnrD) co roku zapewnia kilkuset uczniom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego.

Co trzeba zrobić?
W przypadku zainteresowań naukowych i literackich najważniejsze jest napisanie szczegółowej wypowiedzi (listu) na temat Twoich zainteresowań i sposobów, w jakie je rozwijasz. Jeśli masz jakieś własne prace (opracowania, prace badawcze, próby literackie), dołącz je jako załączniki do zgłoszenia. Możesz również dodać skany dyplomów z olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także – rekomendację nauczyciela lub dyrekcji szkoły.

Ponadto, jeśli jesteś muzykiem, niezbędne jest przedstawienie opinii Twojego nauczyciela prowadzącego naukę na głównym instrumencie, w której znajdzie się wyliczenie wyników Twojego udziału w przesłuchaniach lub konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. 

Jeśli jesteś plastykiem, do 31 lipca prześlij do  organizatora konkursu około 5 rysunków, 15 szkiców “szybkich” i 10 prac w dowolnej technice (malarstwo, rzeźba, grafika) stanowiących wypowiedź artystyczną na dowolny temat (z potwierdzeniem przez szkołę lub opiekuna samodzielności ich wykonania – na odwrocie każdej pracy lub osobnej kartce).

Dane organizatora konkursu:

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

 

Co dalej?
Wnioski wraz z całą dokumentacją dotyczącą pracy w zakresie zainteresowań są rozpatrywane w 4-stopniowej procedurze kwalifikacyjnej, w której uczestniczą specjaliści z poszczególnych dziedzin, pedagodzy i psycholodzy.

Podstawowym kryterium przyjęcia do Programu są wyniki pracy w zakresie zainteresowań. Ocena wniosków potrwa do września. 

Wątpliwości można rozwiać telefonicznie (22 848 24 68) lub mailowo: rekrutacja@fundusz.org.

Dodatkowe informacje o programie i zgłoszenia do niego dostępne są na stronie: http://fundusz.org/rekrutacja

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas