twitter instagram YouTube

2017-04-25
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat”

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat” w Lesznie powstało w październiku 2015 roku z inicjatywy rodziców, opiekunów i przyjaciół osób niepełnosprawnych.

     Jego misją jest działanie ukierunkowane na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków sprzyjających poszanowaniu ich praw oraz umożliwienie im wielopłaszczyznowej edukacji i rehabilitacji prowadzącej do pełnej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.
    W Stowarzyszeniu osoby niepełnosprawne otrzymują kompleksowe wsparcie umożliwiające im rozwój własnych zainteresowań, pasji i talentów. Stowarzyszenie zwraca szczególną uwagę na poszanowanie ich podmiotowości oraz promowanie pozytywnych wizerunków i aprobatywnych postaw społecznych.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat” jest organizacją o charakterze non profit. Organizuje charytatywnie rozmaite przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych: warsztaty, zabawy, pikniki, wyjazdy, wystawy, koncerty, konferencje itp. działalności  stowarzyszenia kibicują całe rodziny, znajomi i sympatycy, pomagają  ludzie wrażliwi na los osób niepełnosprawnych.
                Celem Stowarzyszenia jest:

- pomoc osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,

- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie,

- propagowanie praw osób niepełnosprawnych oraz likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,

- działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

- działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,

- działalność na rzecz wypoczynku, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, oraz rehabilitacji społeczno – kulturowej osób niepełnosprawnych,

- wspieranie działań umożliwiających likwidowanie barier dotykających osoby niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia, w tym barier w komunikowaniu się i dostępu do dóbr kultury,

- działalność na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijania kontaktów, podejmowania współpracy i wspólnego  działania z różnymi społecznościami i dzielenia się doświadczeniami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie  Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Dom - Nasz Świat" ma swoją siedzbę w Lesznie  przy ul. Rynek 2

kontakt mailowy do stowarzyszenia biuro@nsdn.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas